“Mooie samenwerking tussen directies en bestuurders”

Beleidsplanjeugdhulp o58glxc

Vorige week kwamen de bestuurders van vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen en de directies van de verschillende afdelingen samen om na te denken over enkele belangrijke doelstellingen voor de komende vijf jaar.

“Het was een waardevolle dag”, vertelt Sofie De Langhe, directeur van het CKG en Kinderdagverblijf ’t Kinderkasteeltje. “We hebben de krijtlijnen uitgezet om de samenwerking tussen de verschillende afdelingen verder vorm te geven. Door van elkaar te horen waar elke afdeling zijn aandacht zal op richten de komende jaren, zagen we onze raakvlakken en konden we een aantal gemeenschappelijke doelstellingen formuleren. De inbreng van de bestuurders ervaarden we allemaal als een meerwaarde.”

Actiepunten
Het beleidsplan bestaat uit 3 grote topics: de hulpverlening, de aanpak op organisatorisch vlak en salesianiteit. “Vooral de hulpverlening is een thema dat uitgebreid aan bod is gekomen”, gaat de directeur verder. “Zo gaat elke afdeling aan de slag met een beleidsdoelstelling die we onder de noemer ‘Vermaatschappelijking van zorg’ kunnen brengen: we denken aan cliëntparticipatie, de uitbouw van vrijwilligerswerk, een buddy–werking, de samenwerking met het onderwijs en ook vrijetijdsbesteding, … We bekijken deze doelstelling vanuit een gemeenschappelijk kader en kunnen dit dan op afdelingsniveau verder vorm geven”

“Daarnaast werd er nagedacht over de uitbouw van de organisatiestructuur van Jeugdhulp Don Bosco en over de salesianiteit binnen de organisaties”, besluit Sofie De Langhe. “Op welke manier kunne we het salesiaans gedachtengoed blijvend zichtbaar maken in onze afdelingen.”