Naar ‘onzen’ Don Bosco met het team van de Don Bosco Centrale

IMG 5026 pyr9sfe

Magda Feyaerts, de lieve medewerkster van de Don Bosco Centrale te Brussel had de voorbije twee jaar de Don Bosco-cursus gevolgd bij Don Bosco Vorming & Animatie. In de loop van het tweede cursusjaar was bij haar het idee gegroeid om een kennismakingstocht en bedevaart te organiseren voor alle teamleden van de Don Bosco Centrale, alle mensen die de provinciale diensten ondersteunen. Vorig jaar (2017) werd reeds menigmaal van gedachten gewisseld en gepolst naar het ideale tijdstip om deze tocht te organiseren. Natuurlijk moest rekening gehouden worden met de agenda’s van onze provinciaal Wilfried Wambeke en de provinciale econoom Peter Van den Borre. Zo werd de tweede week van september 2018 vastgelegd.

Op zondagmorgen 9 september vertrokken Wilfried, Peter, Antoon, Magda, Omer, Patricia, Annemie, Johan en Marc heel vroeg in de morgen naar ‘Onzen Don Bosco’, zoals Magda spreekt over Don Bosco. Drie grote figuren stonden centraal in onze tocht: Franciscus van Sales (1567-1622) in Annecy, Don Bosco (1815-1888) in Turijn en omstreken en Maria Domenica Mazzarello (1837-1881) in Mornese.

Don Bosco en de stichting van de salesiaanse congregatie, De Salesianen van Don Bosco, kan je niet begrijpen zonder een stevige kennismaking met de grote inspirerende figuur, de H. Franciscus van Sales , bisschop van Genève, maar afkomstig uit Thorens in de buurt van Annecy. Wij gingen meteen op weg naar de bron van de grote salesiaanse beweging: Annecy. Na een lange dagrit waren we nog net op tijd in Annecy om een bezoek te brengen aan de thuishaven van Franciscus van Sales in Thorens, aan de kapel en de restanten van het ouderlijke kasteel. Het was een smakelijke aperitief, als voorbereiding op het grote en uitvoerige verhaal van de volgende dag. Na een stevige inleiding door Wilfried Wambeke en een hartelijke ontvangst door een zuster van Sint Joseph in het oude klooster en de kapel van de Orde der Visitatie, gesticht door Sint Johanna de Chantal, bezochten we de vele plaatsen in de prachtige stad, die ons allerlei aspecten uit het leven en werk van Franciscus van Sales in herinnering brachten. We leerden hem steeds beter kennen en gingen tegelijk duidelijker begrijpen waarom Don Bosco hem als inspirator en mentor koos voor zijn jeugdwerk in Turijn en zijn congregatie. De liefde en de zachtmoedigheid van de heilige Franciscus van Sales hebben Don Bosco in alles geleid vanaf het prille begin. Franciscus van Sales, een priester met een buitengewone zachtmoedigheid, zijn aandacht voor de eenvoudige mensen en zijn zoektocht om het geloof op een heldere en eenvoudige manier bij de gewone mensen te brengen. De priester-bisschop die veel schreef, met een bijzondere liefde voor de pers; zijn optimistische mildheid, zijn ijver op pastoraal gebied en zijn eerbied voor de heilige Schrift. Na deze leerrijke rondleiding met talrijke bezoeken aan de historische plekken, groeide ons verlangen om naar Don Bosco door te reizen om te ontdekken op hoeveel manieren wij Franciscus van Sales kunnen ontmoeten in het werk van Don Bosco. Zo zette het team van de Don Bosco Centrale zich in beweging naar Turijn om bij de salesianen in Avigliana een slaapplaats te zoeken voor de rest van de week. Maar we hebben er niet alleen geslapen. Lees maar verder.

Op dinsdag 11 en woensdag 12 september richtten we de blik op de jeugd en de vormingsjaren van Don Bosco op Colle Don Bosco, in Chieri en Turijn onder de thema’s ‘ Het begon met een droom’ en ‘Droom wordt roeping’. Door de werkkracht van Wilfried en de bevlogenheid van Magda werden wij bijna bedolven onder een tsunami van informatie, anekdotes, historische gegevens, enzovoort. Zo werd ook onze droom uur na uur een grotere werkelijkheid. Namen kwamen steeds terug en haakten zich vast in ons geheugen. Dorpjes, gehuchten en kleine steden kregen een plaats in onze historische atlas. Steeds meer gaatjes in onze Don Bosco puzzel werden ingevuld: Becchi, Morialdo, Moncucco, Castelnuovo d’Asti, Sussambrino, Capriglio, Montafia, Buttigliera, enz. We gingen op stap met alle figuren die een rol gespeeld hadden in de jeugd en studietijd van Jan Bosco. Ze waren de acteurs in een lange en boeiende speelfilm: Mama Margherita, halfbroer Antonio, Don Lacqua die Don Bosco leerde lezen en schrijven, de Mogia’s, Don Calosso, die een echte vaderfiguur voor de jonge Bosco was, Giuseppe Cafasso, Dominiek Savio, zijn Joodse vriend Jonas, Luigi Comollo, de theoloog Maloria en nog vele anderen. Na een onthullende tocht door Chieri en een bezoek aan het huis van Dominiek Savio in Morialdo waren we klaar om naar Turijn te trekken waar we als eerste plaats de kerk van H. Franciscus van Assisi bezochten, om te zien waar volgens het getuigenis van Don Bosco zelf, zijn werk begon op 8 dec.1841. De droom was roeping geworden. Voor ons was het tijd om een zijsprongetje te maken en een dag naar Mornese te trekken waar de wieg stond van Maria Domenica Mazzarello, die met steun van Don Bosco het jeugdwerk voor meisjes begon en de congregatie stichtte van de ‘Dochters van Maria Hulp de Christenen’. Op donderdag 13 september leerden we Maria Domenica Mazzarello kennen als een sterke vrouw, begenadigd met een diep geloof, een krachtig vertrouwen, maar ook met een grote liefde voor de armen. Zij was de vrouw ‘verbonden met Christus zoals de wijnstok en de ranken’. Voor ons allemaal was het de moeite waard om deze lange verplaatsing te maken. De dag stak vol bijzondere momenten en ontmoetingen. De ‘gastenzuster’ ontving ons met een stralende glimlach en veel fijne attenties. Wilfried loodste ons door het leven van Maria Mazzarello tijdens het bezoek aan het ouderlijke huis en de grote kapel. Tijdens het middagmaal bij de zusters hadden wij een pittige en blijde ontmoeting met zuster provinciale, Hilde Uyttersproten de algemene overste van de zusters, Moeder Yvonne Reungoat. Als een ervaren polyglot verdedigde Magda Feyaerts haar project van de Turijnbedevaart in minstens 3 talen. Het was een echt Pinkstergebeuren. Na de middag trokken wij naar de Cascina Valponasca, deze oase van rust en stilte aan de andere kant van het dorp. Wij hebben er op een ingetogen manier eucharistie gevierd. Er was geen betere plaats dan daar om het thema van de verbondenheid van de ranken en de wijnstok te overwegen: midden de wijngaarden die vol vruchten hingen. Gesterkt door al dat moois trokken wij met zeven dapperen door de wijngaarden terug naar het dorp om er arm aan arm zingend onze blijde intrede te doen. De dag werd besloten met een bezoek aan de school van de zusters te Mornese. We hadden nog net centjes genoeg om op de terugweg een heerlijke pizza te eten in de Pizzeria La Panoramica. Wat een bijzondere dag.

Op vrijdag 14 september kwam de kers op de taart met een grote afsluiting in Turijn en Valdocco. Om de zenuwen van Magda wat op de proef te stellen begonnen we met een uitgebreid bezoek aan de stad dat startte op de wereldberoemde markt. Het werd opnieuw een boeiende ontdekkingstocht naar de plaatsen waar de jongens en Don Bosco de hoofdrol gespeeld hadden. De verkenning eindigden we in de Consolata, het Mariaheiligdom, waar de jongens dagenlang gebeden hadden voor de genezing van Don Bosco. We werden er allen heel stil van. Het ging ons naar het hart: wat een wederzijdse liefde! Na een eenvoudige picknick in Valdocco, met de oogst van ons marktbezoek, was het tijd om Magda aan het woord te laten over deze heilige plek. Ze eindigde haar bevlogen getuigenis met de woorden van Don Bosco: ‘Loop naar de pomp’. We waren perfect voorbereid om op een ingetogen manier bij Don Bosco, Maria Mazzarello en Dominiek Savio te gaan bidden in de grote basiliek van O.L.Vrouw Hulp der Christenen. Het bezoek liep stilaan naar het einde en om 17.15 uur nodigde Wilfried ons uit om in de historische Pinardikapel ons bezoek aan Valdocco af te sluiten met een aangrijpende eucharistieviering waarin iedere deelnemer een persoonlijke wens voor een tochtgenoot mocht neerschrijven. We speurden zelfs hier en daar enkele tranen van ontroering: mooi! Nadat we nog vlug even naar de pomp gelopen hadden stond de wagen klaar om ons naar Avigliana te brengen voor het avondmaal.

Maar nog was de rust niet teruggekeerd bij Magda, want ze wist dat de zeskoppige strenge maar rechtvaardige jury een rapport moest uitbrengen over het werk van Magda tijdens deze tocht. Na een intense beraadslaging en de amendering van enkele moties kwam de jury toch tot een unaniem besluit: Magda Feyaerts was geslaagd ‘cum laude’ en werd bekroond met een wissel op de toekomst. Ze mocht zelfs terug mee naar Brussel, samen met haar collega’s. Toen hebben we het glas geheven op het welslagen van een mooi project, een openbarende tocht, de brede inkijk in het leven van Franciscus van Sales, Don Bosco en Maria Domenica Mazzarello en de kracht van Don Bosco’s spiritualiteit en pedagogie.

Het was al laat geworden toen we naar boven trokken om de valiezen klaar te maken voor het vertrek in de volgende ochtend. Met zo een massa informatie, blijde herinneringen en emoties, kregen we onze valiezen met moeite dicht. We hebben ze voorzichtig uitgepakt toen we zaterdagavond 15 september rond 21.45 uur in Brussel toekwamen. Onze aller droom was werkelijkheid geworden. Met een speciale dank aan Wilfried en Magda voor de voorbereiding, de uitwerking en de vele momenten van informatie, maar ook aan alle deelnemers voor de blije en hartelijke sfeer gedurende een volle week. Om nooit te vergeten. Maar ook onze waardering en bewondering voor Vader Antoon, de vader van Wilfried Wambeke, die met zijn 88 jaar een bron van wijsheid en blijheid was, vol spitse uitdrukkingen en vertellingen en een ongelooflijk doorzettingsvermogen. Een week lang was hij ons aller Vader.

Dank!