Nieuw kunstwerk in Don Bosco SDW: "Springplank naar toekomst"

Kunstwerk e2krg6j

Vrijdag werd het kunstwerk 'De Façade' ingehuldigd in Don Bosco Sint-Denijs-Westrem. Het kunstwerk is het resultaat van een samenwerking tussen de leerlingen van de Don Boscoschool en de Gentse kunstenaars Lies Caeyers en Sarah Yu Zeebroek.

"In het najaar van 2021 gaven beide kunstenaars een vijftal workshops aan een groep van ongeveer twintig leerlingen van het eerste tot het zesde jaar uit de verschillende afdelingen van onze school", vertelt leerkracht Wouter Ghijs. "De bedoeling was dat de groep leerlingen een kunstwerk zou bedenken dat de identiteit van onze school uitdrukt. Het kunstwerk zou een installatie worden die op de gevel van de school zou gemonteerd worden. Het kunstwerk kreeg meteen een naam: ‘De Façade'."

Idee en realisatie door leerlingen
De afspraak met de kunstenaars was dat zowel het idee als de realisatie volledig in handen zou liggen van de leerlingen. "De rol van de kunstenaars was het stimuleren van de creativiteit bij de leerlingen en het begeleiden bij de uitwerking van hun ideeën tot ontwerpen", gaat Wouter verder. "De workshops resulteerden in vijf ontwerpen. Deze werden voorgesteld aan heel de school, met de vraag om één ontwerp te selecteren. Het werden uiteindelijk ‘de springplanken’, met als betekenis: een school die aan iedereen kansen biedt om de sprong te maken naar een waardevolle persoonlijke en professionele toekomst. De springplanken werden naar het gemaakte ontwerp gerealiseerd door leerlingen in de verschillende werkhuizen van onze school."

Nieuwe bestemming
Ondertussen moest stevig worden nagedacht over de montage van het kunstwerk op de façade van de school. "Bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning vernamen we dat de voorgevel van onze school in 2009 werd aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed", legt Wouter uit. "Het oorspronkelijke plan om het kunstwerk te monteren op de voorgevel kwam daardoor in het gedrang. We zochten een nieuwe bestemming. De springplanken werden ‘banken’ centraal in de school. Op die manier werd het werk een installatie waar de leerlingen kunnen chillen… op hun eigen kunstwerk. De naam ‘De Façade’ bleef wel bewaard. Het blijft één van onze uithangborden."

De samenwerking met Lies Caeyers en Sarah Yu Zeebroek en de realistaie werd mogelijk gemaakt door de Dienst Cultuur van stad Gent en door CultuurKuur van Onderwijs Vlaanderen. Het kunstwerk werd onthuld in aanwezigheid van de Gentse cultuurschepen Sami Souguir. Beelden van het kunstwerk (van de eerste workshops tot het uiteindelijke resultaat) kan u hieronder vinden.