Nieuw project voor jongeren die ouderlijk huis verlaten bij Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen

Eigen wijze kijk foto 5yuodbr

In januari start Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen een nieuw project: "kleine wooneenheid". Daarmee willen ze jongeren extra ondersteunen die het ouderlijk huis verlaten.

Gemiddeld verlaten jongeren hun ouderlijk huis op de leeftijd van 24 à 25 jaar. Dat loopt niet altijd van een leien dakje... Het hoeft daarom niemand te verbazen dat onze gasten — jongeren tussen 18 en 25 jaar — het ook moeilijk hebben om die stap te zetten. Via zelfstandigheidstrainingen bieden we hun een stapsgewijs traject aan om zich hiervoor klaar te stomen. Op redelijk korte tijd brengen we hen vaardigheden bij via een kamertraining (1) en studiowerking (2), en als ze alleen wonen is er CBAW-begeleiding (3). We hebben oog voor de emotionele noden en de motivatie van de jongeren om het geleerde in de praktijk te kunnen omzetten, maar ervaren dat dit voor sommige jongeren niet voldoende is. Zij hebben nood aan een nog op maat gesneden traject en tijd. Andere jongeren zijn teruggekeerd naar hun gezin van herkomst en ervaren dat hun omgeving niet de juiste ondersteuning kan bieden voor een nieuwe lancering. Er is nood aan een nieuw en extra ondersteunend project, dat aan deze noden tegemoetkomt. Daarom twijfelde ik geen moment om het project ‘kleine wooneenheid’ mee te helpen uitwerken. In dit project krijgen jongeren tussen 18 en 25 jaar de mogelijkheid om op hun ritme te groeien naar een zelfstandig leven. Ook al werk ik al meer dan 30 jaar voor Don Bosco, jongeren blijven me motiveren om te zoeken naar verbetering van de begeleiding.

(1) Kamertraining = een klein groepje jongeren leert onder begeleiding een heleboel vaardigheden die nodig zijn voor een zelfstandig leven.

(2) Studiowerking = iedere jongere krijgt een eigen studio in het tehuis waar hij het geleerde kan in- oefenen en zich met de begeleiding verder voorbe- reidt op alleen wonen.

(3) CBAW-begeleiding = De jongere woont alleen en krijgt nog begeleiding vanuit het tehuis.

Bron: Don Bosco Vlaanderen 2018/6, p. 13