Nieuwe collega aan boord bij de jeugddienst!

Layer2081 0wk1vuc
“Speelplaatsanimatie geeft jongeren de kans om te groeien en te geloven in hun eigen mogelijkheden.”

Wie is Marietje Peels?
Ik ben geboren in Limburg en na mijn studies heb ik me in Vlaams-Brabant gevestigd. Ik ben een mama van 2 jonge kindjes.

Wat zijn jouw hobby’s?
Ik hou van dansen, zit in een volksdansgroep en ben graag creatief bezig. Zingeving en geloof zijn ook belangrijke factoren in mijn leven.

Wat heb je gestudeerd?
Na mijn middelbare studies wist ik niet meteen wat ik wilde doen, totdat ik een pelgrimstocht naar Assisi maakte. Daar is het mij duidelijk geworden dat ik wilde weten hoe de mens zin geeft aan zijn leven en hoe religie kan verbinden. Zo koos ik voor Theologie en Religiewetenschappen.

Naar welke jobs hebben deze studies jou geleid?
Toen ik afstudeerde voelde ik me niet meteen klaar om in het pastorale werkveld te treden. Ik ben gestart met een job in de commerciële sector, zo kon ik nog wat energie overhouden om zelf te ontdekken hoe ik in het leven sta. Ik ben ervan overtuigd dat je eerst moet je weten wie je zelf bent vooraleer je anderen kan helpen in hun zoektocht naar zingeving en identiteit.

Gaandeweg ben ik dan in de pastorale sector terecht gekomen. In het ziekenhuis heb ik als pastor gewerkt, een heel boeiende job. Ik deed er gesprekken met patiënten, vaak op een cruciaal moment in hun leven wanneer ze veel zinvragen hadden. Zo heb ik geleerd om te luisteren naar het verhaal van mensen en naar wat er achter het verhaal schuilt en daarmee dan aan de slag te gaan.

Kende je Jeugddienst Don Bosco al?
Ik kende Don Bosco al door mijn studies theologie. Via sociale media was ik ook in aanraking gekomen met Avondwoordjes, die ik vaak als inspiratie nam. Via die weg ben ik ook de vacature op het spoor gekomen.

Ik heb graag als pastor gewerkt, dus ik wilde mijn job niet zomaar inwisselen, maar ik zocht naar een job om zingeving op een andere manier uit te dragen. De visie en missie van Jeugddienst Don Bosco trokken mij super hard aan.

Wat is jouw functie bij Jeugddienst Don Bosco?
Dat is bruggenbouwer zijn tussen het onderwijs en de jeugddienst: connecties proberen te leggen met de directies, de werkgroepen in de scholen en de leerlingenraden. Ik ga op zoek naar wat wij als jeugddienst voor het onderwijs kunnen betekenen. Waar kunnen we samenwerken en elkaar versterken? Hoe kunnen we helpen om vakoverschrijdende eindtermen te behalen? In eerste instantie met speelplaatsanimatie. Dat project heeft door mijn voorgangster een boost gekregen en daar kunnen we nu de vruchten van plukken. De bedoeling is wel dat we de samenwerking verder uitbreiden.

Wat zijn jouw toekomstdromen voor Jeugddienst Don Bosco?
Het is mijn bedoeling om er over te waken dat speelplaatsanimatie verankerd blijft binnen het salesiaanse pedagogische project. Speelplaatsanimatie draagt immers het pedagogisch project van Don Bosco uit via sport en spel. Het geeft met andere woorden de salesiaanse spiritualiteit handen en voeten. Speelplaatsanimatie geeft jongeren de kans om te groeien en te geloven in hun eigen mogelijkheden. Het leert jongeren verantwoordelijkheid dragen en zorgt voor verbondenheid tussen de leerlingen. Dat is iets wat ik met Jeugddienst Don Bosco zou willen uitdragen.