“Nieuwe eindtermen bedreigen kwaliteit van het onderwijs”

Onderwijs c0newjz

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is verontwaardigd over de goedkeuring van de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs door de Vlaamse regering. In haar nieuwsbrief haalt de koepelorganisatie hard uit.

Vorige week had de Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen nog een brief gestuurd naar Ben Weyts, Minister van Onderwijs, met de vraag om de eindtermen niet goed te keuren en bij te sturen. Tevergeefs, zo blijkt.

Onhaalbaar
“We sturen deze boodschap aan iedereen die het onderwijs, en in het bijzonder het katholiek onderwijs, een warm hart toedraagt”, opent de koepelorganisatie in haar nieuwsbrief. “De nieuwe eindtermen bedreigen immers de kwaliteit van ons onderwijs, omdat ze raken aan de vrijheid van onderwijs, het fundament waarop we katholiek onderwijs bouwen. Ze laten nauwelijks ruimte om vanuit eigen inspiratie, expertise en engagement onderwijs aan te bieden. De voorbije maanden klonk er in de publieke opinie al ongenoegen over de nieuwe eindtermen: denk maar aan de reactie van de leraren artistieke vorming. Ook wij kregen de voorbije maanden signalen uit het werkveld en konden zelf ook vaststellen dat het onhaalbaar is om op basis van deze eindtermen te komen tot degelijke lessentabellen.”

“Wij zijn voor ambitieuze eindtermen en excellent onderwijs, maar ook voor voldoende onderwijstijd en vrijheid voor elke leraar en elk schoolteam om die kwaliteitsvol te realiseren”, besluit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “We staan met onze verzuchtingen niet alleen. Ook de andere partners in het vrij onderwijs (Steiner, methodescholen ...) hebben de minister een analoge brief gestuurd.”

Culturele identiteit
Wij luisterden eens bij Bram Van Beneden, leerkracht esthetica in de derde graad in het Don Boscocollege Kortrijk, of hij zich kan vinden in de hervormingen die in de nieuwe eindtermen beschreven staan. "Het feit dat economie als basispijler in het vak 'artistieke vorming' terechtkomt, beantwoordt wellicht aan de eis van de regering dat elk vak het imago 'economisch rendabel' dient te hebben. Dit botst echter fundamenteel met de ontwikkeling van een cultureel bewustzijn en eigen culturele identiteit bij de leerlingen. Kunst laat mensen toe om vrij te reflecteren over de maatschappij en zichzelf, zonder dat er koste wat het kost een economische intentie moet zijn. De doelstellingen van het vak esthetica zijn bovendien al heel breed met de bedoeling de maatschappelijke relevantie van het vak te garanderen. De tijd dat esthetica als een klassieke kunstgeschiedenis diende gegeven te worden is al lang voorbij."