NIEUWE MEDEWERKERS VAN DON BOSCO GESTART

Medewerkers20nederland ntbeg1e

Zondag 15 september 2019 vond de eerste bijeenkomst plaats bij de communiteit in Amsterdam. Op deze eerste medewerkers bijeenkomst werd kennis gemaakt met elkaar en met wat de medewerkers zoal doen en betekenen binnen de Salesiaanse familie.

De zeventien mensen die op deze eerste bijeenkomst waren afgekomen wilden meer weten over Don Bosco, de werken van Don Bosco en de medewerkers in het bijzonder. Aanwezigen herkenden namen van scholen, de aanwezigheid en sport en spel bij en voor jeugd en jongeren en het preventief opvoedsysteem. Men wilde vooral meer weten over de spiritualiteit, meer verdieping in en over het preventief systeem. Hoe kun je dit alles toepassen in je dagelijks leven? Dit waren met name de vragen die leefden onder de deelnemers van deze bijeenkomst. Dit zullen dan ook de onderwerpen zijn die bij toekomstige medewerkersbijeenkomsten aan de orde komen.

De middag werd afgesloten met het avondwoordje door provinciaal Wilfried Wambeke. Zondag 27 oktober vindt de tweede bijeenkomst plaats bij de salesiaanse communiteit in Amsterdam, Pieter Callandlaan 196 1069 LA in Amsterdam. Deze middag wordt er nader kennis gemaakt met Don Bosco door middel van een presentatie over zijn leven. Er worden dan twee spellen gebruikt om nader met Don Bosco kennis te maken.

Wil je deelnemen aan de bijeenkomsten of meer weten over de medewerkers. Bezoek de facebook pagina medewerkers Don Bosco NL of stuur een mail naar Ronald van Berkel via medewerkers@donbosco.nl

Bron: Don Bosco NU 2019/3