Nieuwe videoboodschap van algemeen overste n.a.v. aankomend Algemeen Kapittel (Nederlandse ondertiteling)

Schermafbeelding202018 07 3020om2017 12 41 tnqlg49

De term "salesianen" zou sterker geassocieerd moeten worden met "zij die regelrecht kiezen voor kinderen en jongeren, en dan vooral diegenen die dat het hardste nodig hebben." Dit is wat don Ángel Fernández Artime, algemeen overste, zegt in de videoboodschap "Geliefde broeders" van augustus 2018. Hij wijdt zijn hele presentatie aan het thema van het aankomende Algemeen Kapittel (AK28).

Zoals altijd richt hij zich in de eerste plaats tot zijn medebroeders, maar daarnaast betrekt hij ook de hele Salesiaanse Familie en de medewerkers uit de brede Don Boscobeweging. De algemeen overste begint met de hamvraag van de AK28: "Welke salesianen zijn er nodig voor de jongeren van vandaag? "

Hij onderstreept hierbij dat "salesianen overal en altijd jongeren in hun hart moeten dragen; in het ziekenbed, op pleinen, scholen en universiteiten, ...".

Als voorbereiding op de AK28 geeft de algemeen overste de salesiaanse gemeenschappen twee uitdagingen mee: "Wat denk je van ons, wat voor een salesiaan heb jij nodig?"; en "wees kinderen van een grote dromer" en daarom, "blijf dromen!"

De video "Beste medebroeders" (“Cari Confratelli”, nvdr.) is te bekijken op ANSChannel. Ze is reeds in 6 talen ondertiteld, andere vertalingen volgen nog.

NEDERLANDSTALIGE ONDERTITELING:FRANSTALIGE ONDERTITELING: