Wilfried Wambeke, onze provinciaal, brengt nieuws van het Algemeen Kapittel. Wie is verkozen?

Het 28e Algemeen Kapittel van de Salesiaanse Congregatie heeft Stefano Martoglio gekozen tot Algemeen Vicaris van de Algemeen Overste voor het sessennium 2020-2026; hij was tot nu raadslid voor het Middellandse Zeegebied.

Don Stefano Martoglio werd op 30 november in Turijn geboren. Hij trad in 1984in het noviciaat van Pinerolo en sprak zijn eerste geloften uit in de basiliek van Maria Hulp van de Christenen in Turijn op 8 september 1985 en de eeuwige geloften op 27 september 1992 in Castelnuovo Don Bosco. Op 11 juni 1994 werd hij in Turijn tot priester gewijd.

Ivo Coelho werd voor een tweede termijn van zes jaar bevestigd in hetzelfde ambt dat hij gedurende de periode 2014-2020 reeds bekleedde. Don Ivo Nicholas Coelho werd op 15 oktober 1958 in Mumbai (India) geboren. In 1976 trad hij in het salesiaanse noviciaat van Yercaud; in dezelfde stad sprak hij op 24 mei 1977 de eerste geloften uit en precies zeven jaar later de eeuwige geloften in Mumbai. Hij werd op 27 december 1987 in Panjim tot priester gewijd. Hij was provinciaal van India-Mumbai in de periode 2002 – 2008 en moderator van het 26e algemeen kapittel.

Miguel Angel Garcίa Morcuende werd tot raadslid voor de jeugdpastoraal verkozen (in vervanging van Fabio Attard). Hij was gedurende zeven jaar nationaal coördinator van de salesiaanse jongerenpastoraal in Spanje. Miguel Angel was de drijvende kracht achter het uitwerken van het nieuwe ‘Referentiekader van de salesiaanse jongerenpastoraal’. Hij was op dit Algemeen Kapittel niet aanwezig , maar hij heeft zijn mandaat telefonisch aanvaard.

Don Garcίa Morcuende werd op 29 september in Madrid (Spanje) geboren; hij trad in het noviciaat in Mohernando waar hij op 16 augustus 1986 zijn eerste geloften uitsprak. Op 11 juni 1994 sprak hij in Arevalo zijn eeuwige geloften uit; en op 5 april 1997 werd hij in Madrid tot priester gewijd. Vóór hij in Rome in dienst was gekomen had hij zich in zijn eigen provincie (2003-2010), het toenmalige Spanje-Madrid, al met jongerenproblemen beziggehouden.

Gildásio Mendes dos Santos werd in de Sociale Communicatie (ter vervanging van Filiberto Gonzalez Plascencia) hgekozen. De voorbije zes jaar was hij provinciaal van Brazilië Campo Grande en werd net voor het Algemeen Kapittel tot provinciaal van Brazilië Belo Horizonte benoemd. Hij behaalde in Amerika een master in de communicatiewetenschappen.

Hij is op 18 maart 1963 in Conceição do Barra geboren, trad in São Carlos in het salesiaanse noviciaat, waar hij op 6 januari 1984 zijn eerste geloften uitsprak. In Campo Grande sprak hij op 11 februari 1990 zijn definitieve geloften uit. Twee jaar later, op 12 december, werd hij in Rondonopolis tot priester gewijd. Als provinciaal afgevaardigde voor sociale communicatie (2004-2005 en daarna 2009-2015) in de provincie BCG verwierf hij zijn bekwaamheid voor de dienst.

Alfred Maravilla, momenteel overste van de viceprovincie Papoea-Nieuw-Guinea-Salomonseilanden (PGS) werd voor de Salesiaanse Missies gekozen, in vervanging van Guillermo Basañes. Alfred Maravilla werd op 31 juli 1962 in Silay Cityu, Negros Occidental, Filipijnen geboren. Na zijn noviciaat vertrok hij voor een missie in Papoea-Nieuw-Guinea, waar hij op 24 maart 1988 in Gabutu zijn eeuwige geloften uitsprak. Na zijn studie theologie in Cremisan, Israël, werd hij in zijn geboorteplaats op 15 augustus 1992 tot priester gewijd. Hij keert nu terug naar de dienst waar hij al van 2008 tot 2017 in Rome had samengewerkt, in het bijzonder aan de vorming en begeleiding van missionarissen.

Tot slot werd Dhr. Jean Paul Muller opnieuw als Algemeen Econoom verkozen. Deze salesiaanse coadjuteur werd op 27 januari 2001 door de toenmalige Algemeen Overste, don Pacual Chávez benoemd om dit ambt te bekleden, en hij werd door het 27e Algemeen Kapittel als penningmeester bevestigd.

Jean Paul Muller werd op 13 oktober in Grevenmacher, Luxemburg ,geboren. Hij ging op 16 augustus 1978 naar het noviciaat in Jünkerath, waar hij op 15 augustus van het volgend jaar zijn eerste geloften uitsprak en op 15 augustus 1984 zijn definitieve.

Hoewel hij al negen jaar algemeen econoom was kon hij toch herkozen worden. Het gewijzigde reglement zegt dat raadsleden slechts twaalf (12) jaar in de Algemene Raad kunnen zetelen, tenzij ze op het einde van die twaalf jaar tot Algemeen Vicaris of Algemeen Overste gekozen worden. Voor die twaalfjarige dienst geldt alleen als de persoon in kwestie tweemaal door een Algemeen Kapittel verkozen is De eerste keer werd Jean Paul echter niet gekozen, maar benoemd door de Algemeen Overste omdat de toenmalige algemeen econoom zijn functie neerlegde. Om die reden kon Jean Paul dus opnieuw verkozen worden voor een termijn van zes jaar. Dat gebeurde met een overweldigende meerderheid.

Door het nieuwe reglement kunnen raadsleden na twaalf jaar niet meer in een andere functie herkozen worden tenzij tot Algemeen Vicaris en Algemeen Overste.

Aanvankelijk dachten wij eraan Fabio Attard als regionaal voor onze regio voor te stellen, maar omdat hij twaalf jaar raadslid voor de Jeugdpastoraal was, kon dit niet meer met de nieuwe regeling.

De regionale raadsleden zijn met het schrijven van dit artikel nog niet gekend. Ten minste vijf regio’s moeten een nieuwe regionaal kiezen, en de kans bestaat dat dit in de andere twee regio’s (Afrika en onze regio) ook gebeurt. Dat betekent dus hoe dan ook een grondige vernieuwing van de Algemene Raad. Maar daarover later meer.