Officiële inhuldiging nieuwe website

3banner website 01 ftvzzq7

Op vrijdag de 13e werd de nieuwe website officieel ingehuldigd. In bescheiden kring werd er op gepaste wijze stilgestaan bij het leven van Don Bosco en onze missie in het medialandschap. Jos Claes, sdb & Brecht Nuyts (zijn toespraak staat hieronder) namen het woord, nadien volgde een receptie en werd in vreugde vraag en woord gedeeld.

Dag iedereen.

Bedankt om hier aanwezig te zijn.

Ruim 9 maanden nadat Mirte en ik een veelbelovende boodschap brachten aan de provinciale raad, sta ik nu hier vooraan met fierheid te blinken zoals een kersverse vader doet op de babyborrel van zijn pasgeborene.

De nieuwe Don Bosco punt BE ziet vandaag het levenslicht.

Het geboorte-gevoel past helemaal in het kader van de familiale sfeer die we willen creëren: een website voor mannen en vrouwen, jongens en meisjes.

We willen een breed publiek aanspreken en kozen daarom voor een verhalende website met de Vlaamse en Nederlandse Don Boscobeweging als hoofdonderwerp.

Dit jaar alleen al, verschenen er in Don Bosco Digitaal meer dan 240 nieuwsberichten, dat is meer dan 1 per dag. Gaande van plechtige speeches tot enkele fait-divers. De verhalen die getuigen van evangelische vreugde proberen we extra aandacht te geven want er is nood aan meer vreugde, meer liefde, meer geloof. Tijdens de Don Boscoviering in januari inspireerde Dees ons met de herinnering dat zelfs op het sterfbed Don Bosco zichzelf verweet dat hij maar meer geloof gehad moest hebben …

In diezelfde lijn, hoorde ik in april jongstleden paus Franciscus het volgende zeggen:

In een seculiere samenleving waar sommigen religie willen verbannen naar de privésfeer van enkele individuen, is het doel van uw vereniging om te benadrukken dat "authentiek geloof altijd een diep verlangen inhoudt om de wereld te veranderen, de innerlijke waarden uit te dragen, om iets beters achter te laten na onze reis op aarde.

Een beetje verder in zijn betoog voegde hij hieraan toe:

Gebruik het hart om in woorden en daden te tonen dat geloof in Jezus Christus nooit synoniem is aan opsluiting. Geloven in Hem is juist een gave van God die aan alle mensen wordt gegeven om zich te bevrijden van zonde, droefheid, innerlijke leegte en isolement. Het is de bron van vreugde die niemand ons kan afnemen.


Die woorden raakten mij en voerden mijn gedachten naar jullie verhalen. Met “jullie” bedoel ik effectief “jullie”. Salesianen en zusters, mensen uit het onderwijs, in de jeugdhulp, van de jeugddienst en medewerkers uit al onze andere Don Boscodomeinen. Vaak lees ik over jullie onverzettelijk geloof in jongeren, veelal zijn het plezierige losbollen maar soms ook moeilijke of juist schichtige lammetjes die op deze aardvlakte ronddolen. Jullie omarmen letterlijk en figuurlijk een hele brede groep van jonge mensen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is, en bereiken met hen dingen waaruit liefde, waardering en toekomst voortvloeien.

Als ik zoiets lees, dan komt soms het haar op mijn armen rechtop staan, bieden tranen van ontroering zich aan, verschijnt er een lach op mijn gezicht en – laat dit het allerbelangrijkste effect zijn – bezorgen jullie me goede gedachten. Via kanalen zoals Don Bosco Digitaal en Don Bosco Vlaanderen brengen we dat nieuws al jaren aan de man, tenminste als hij zich heeft geabonneerd bij de centrale propaganda of via onze GDPR-proofed mailchimpservice, aka de nieuwsbrief. Met de nieuwe website hopen we nog verder te kunnen gaan en mensen aan te spreken die nog niet met ons verbonden zijn, of slechts vanuit één bepaalde sector.

Bij de aanvang van dit project, ergens rond september 2017, verkondigden Mirte en ik vrij en vrolijk dat we de verbondenheid in onze salesiaanse provincie zouden versterken met de nieuwe website. Wat we toen nog niet wisten, is dat die salesiaanse provincie uit meer dan 140 organisaties bestaat. 140 maal zoveel mensen waarmee we rekening moesten houden …

Zoiets is gedoemd om te mislukken tenzij we met z’n allen een welbepaald ideaal delen, iets dat meer is dan een concreet persoon of project, een bindmiddel tussen al die uiteenlopende projecten en initiatieven waar geen sleet op staat. Iets heiligs.

Don Bosco.

De heilige man uit Turijn is de toetssteen, de wegwijzer, de houvast en hét vertrekpunt van waaruit we alle lijnen tekenden. Elke persoon uit onze beweging heeft er een band mee, gaande van een intieme, persoonlijke relatie tot eerder een functionele, zakelijke verstandhouding. De meeste mensen zitten er ergens tussenin en die verscheidenheid voel je in zovele dingen. Hét Don Boscoverhaal is een concreet menselijk gebeuren die tegelijkertijd tijd en ruimte weet te overstijgen.

Naar zijn voorbeeld hebben we de website vormgegeven. Onze ‘hoofdbladen’ heten “Onze Familie”, “Don Bosco”, “Nieuws” en “Avondwoordje”. In de ondersteunende pagina’s maken we uitsluitend gebruik van creaties uit onze beweging. Daarmee is zowel de structuur als de inhoud op en top salesiaans.

Onze dienst is blij met het resultaat en bovenal dankbaar voor zovele mensen die hieraan hebben meegewerkt.

We danken de provinciale raad voor hun vertrouwen en de middelen die ze ter beschikking stelden. Zenjoy voor de webdevelopping die ze ter harte hebben genomen. En ten slotte de vele enthousiastelingen die ons hebben geholpen met advies en het inzenden van materiaal zoals foto’s, teksten en steunende woorden.

Graag even een applaus voor al deze mensen.

Voor jullie.