Oktober missiemaand bij de medewerkers

Layer2079 rzy0u2b

Voor de Medewerkers van Groot-Bijgaarden is de bijeenkomst van oktober altijd gericht op de missie. Deze keer was de missiepost van Zr.Rosa WILLOCX, zuster van Don Bosco, in MBUJI-MAYI in Congo het thema van de avond. Haar zus, Chris WILLOCX, kwam daar geestdriftig over vertellen en had tal van foto’s bij.

Zr.Rosa, geboren in 1944, is als verpleegster naar Congo vertrokken en is nu als bezielster van het Lycée Anuarite Nengapeta verantwoordelijke, en dit sinds 2012.

De omstandigheden kan men bezwaarlijk optimaal te noemen. Mbuji-Mayi (Oost-Kasaï) is niet via wegen te bereiken : alles, ook bezoekers, moet worden aangevoerd per vliegtuig. Het lyceum zelf staat in voor alfabetisatie, het aanbieden van algemeen secundair onderwijs met een wetenschappelijke richting, commerciële informatica en snit en naad. De voertaal is er Frans.

De leraars worden betaald door de school, en die moet op haar beurt nog belasting betalen aan de staat, de provincie en zeven bureaus. De leerlingen betalen een bescheiden bijdrage als schoolgeld. Ze moeten wel zelf instaan voor uniform, sportuniform, leerboeken. Het loon van de leerkrachten is er 3€ per uur. Verder is er ook speelpleinwerking.

De leefomstandigheden nopen tot overleg en spaarzaamheid: alles wat er ter plaatse geteeld kan worden, is goedkoper dan in Lubumbashi. Wat moet aangevoerd worden is er stukken duurder. De school groeit enorm: waar er in 2013 honderdzeventien leerlingen waren, zijn er in 2019 duizendenacht. Dit zorgt ervoor dat onderwijs moet gegeven worden in twee shiften.
De mensen wonen er in hutten van zongedroogde stenen met zinken daken, en koken op houtskoolvuurtjes.

In Congo zijn er 119 zusters van Don Bosco werkzaam, hoofdzakelijk inheemse, en 52 in opleiding. Zij zijn verspreid over 19 huizen. Ze hebben 34 scholen, één universiteit, 4 dispensaria, 5 hospitalen en 9 materniteiten.

De gemeenschap van Zr.Rosa telt drie inheemse zusters en zij is de overste.

Conclusie van dit relaas: Het was een boeiende avond, waarvan het succes van de kaarsenverkoop door Chris ten voordele van Mbuji-Mayi een bewijs was.