"Onderschat jongeren niet, maar geloof in hun mogelijkheden"

Anita20 Mertens cuo347f

In De Standaard verscheen deze week een mooie lezersbrief over de jeugd en hun zorgen in deze coronatijd. In deze bemoedigende brief roept Anita Mertens de lezers op om te geloven in de sterkte en de creativiteit van de jeugd. Een brief waarin de geest van Don Bosco duidelijk aanwezig is...

Er is perspectief voor jongeren

De voorbije weken hoorden we steeds luider de alarmbel voor jongeren die perspectief nodig hebben. Ze dreigen ­psychisch te bezwijken onder de coronamaatregelen, die hun vrijheid al zo lang ­inperken. Een terechte zorg. Men mag niet onderschatten welke impact sociaal isolement heeft in ­deze fase van hun leven. Ze moeten zoveel missen.

Toch durf ik een kanttekening te maken bij een al te eenzijdige benadering van het probleem. Door jongeren uitsluitend te ­bevestigen in hun slachtofferrol, ontneemt men hen pas echt perspectief. Door alleen te kijken naar hun kwetsbaarheid, vergeet men een beroep te doen op hun creatieve krachten en talenten, op hun ontluikende honger naar verantwoordelijkheid en inzet voor nobele doelen, zoals bijvoorbeeld het overwinnen van een pandemie.

We zitten nu eenmaal in een uitzonderlijke situatie. Maar laat het eerder een uitdaging zijn dan een sterfput. Perspectief is er ook nu, niet in het vooruitzicht van versoepelingen, maar in het stimuleren van inzet, creativiteit en acties. Het is aan de politiek, aan de media en aan alle organisaties om jongeren positieve prikkels te ­geven.

Elke tijd en elke situatie scheppen ­immers nieuwe uitdagingen. Jongeren ­mogen daarbij op de voorgrond geplaatst ­worden. Betrek hen. Onderschat hen niet. Geloof in hen en in hun mogelijkheden. Geef hen vertrouwen en een duwtje in de rug om ideeën te ontwikkelen en nieuwe oplossingen voor zichzelf en anderen te vinden, in plaats van hen te leiden naar de gevangenis van zelfmedelijden.

Tijdens de oorlogsjaren werden de jongeren niet gepamperd, maar veeleer gestimuleerd tot heldhaftige daden. Gelukkig gaat de vergelijking met onze huidige context niet op, maar we zouden een grote fout maken, mochten we geen beroep doen op de sterke krachten die in jongeren aan­wezig zijn. We mogen hen niet ­laten stikken, niet in hun psychische en ­sociale ­noden, maar ook niet in een verstikkende slachtofferrol.

Anita Mertens Schepdaal