Online petitie CLW's: “Kwetsbare leerlingen vallen uit de boot”

CLW 4aov94c

Verschillende Centra Leren en Werken, waaronder ook verschillende CLW's van Don Bosco, laten van zich horen. Vanaf volgend schooljaar start de inkanteling van Leren en Werken in het duaal leren. De CLW’s maken zich grote zorgen over hun kwetsbare leerlingen.

“De voorliggende nota's zijn ontoereikend en houden te weinig rekening met de meest kwetsbare leerlingen uit het deeltijds onderwijs”, klinkt het in een online petitie. “Ruim 70 procent van de jongeren die nu in de Centra Leren en Werken opgeleid en begeleid worden, passen niet binnen de huidige structuren van duaal leren.”

Flexibiliteit, financiering en kwalificering
“Er is nood aan meer flexibiliteit, correcte financiering en de mogelijkheid tot volwaardige kwalificering binnen de aanloopfase", leest men verder. "Bovendien vermindert door de uitbreiding van de basisvorming het aandeel praktijk met bijna 40 procent. We willen dat er ook voor deze jongeren opnieuw een echte plaats is in ons onderwijs. Geef de centra Leren en Werken ruimte om in te zetten op praktijk zodat de leerlingen goed voorbereid aan de slag kunnen op de werkvloer. Dit is goed voor de jongeren, goed voor de bedrijven en goed voor de maatschappij.”

De verschillende CLW's maakten ook filmpje. "Hoor ons", klinkt het.