Magda Feyaerts, bij de salesianen gekend en gewaardeerd om haar toewijding voor de provincie, gaat met pensioen. Omer Bossuyt, sdb, schreef een cursiefje naar aanleiding van dit gebeuren.

We nemen op een feestelijke manier afscheid van ons Magda (foto links). Ze werkte vele jaren op de Don Bosco Centrale als verantwoordelijke voor de ziekenkas en andere vzw-zorgen. Ik kies mijn woorden, beste lezers van Don Bosco Digitaal, ons Magda gaat niet op rust. Ze heeft al een lange waslijst van activiteiten die ze onder handen zal nemen eenmaal ze definitief met pensioen is. Het heeft Peter Van den Borre, de provinciaal econoom, en Wilfried Wambeke, onze provinciaal, moeite gekost om Magda ervan te overtuigen dat ook zij met pensioen moet gaan. Ze kan niet voor eeuwig en twee weken bij ‘hare Don Bosco’ blijven. Magda zal haar vertrouwde stek op het gemeenschappelijke bureel, dat ze deelde met Patricia, moeten achterlaten. Gelukkig heeft ze de laatste weken beetje bij beetje haar opdracht uit handen kunnen geven door Sandra De Groot (foto rechts), haar opvolgster, in te wijden in alle geheimen en verplichtingen van de taken die ze 14 jaar lang heeft volbracht. Naarmate de dagen van voorbereiding en inwijding vorderden, zagen we Sandra bij zichzelf denken: ‘Amai, wat een boterham!' Wat Magda over de Don Bosco Centrale als beroepsgeheim aan Sandra heeft meegedeeld, weten we niet. Dat hadden we nooit van Magda verwacht: een spreekverbod! Maar we kennen haar goed genoeg om te weten dat Magda alleen goede dingen over ons heeft prijsgegeven en zo kunnen wij elkaar ook in de toekomst recht in de ogen kijken. Na de schitterende Turijnreis van de ploeg van de Don Bosco Centrale in september 2018, waar Magda haar volle schouders had ondergezet, kon ze met vreugde verklaren: ‘Ik verlaat de Don Bosco Centrale, maar niet Don Bosco’. En zo geschiedde: Magda werd stichtend lid van een nieuwe groep Medewerkers van Don Bosco bij de gemeenschap van Don Bosco Woluwe, Guldendallaan 90. Zo mag Magda nog maandelijks terugkeren naar ‘hare Don Bosco’. Wij danken Magda van harte in naam van alle salesianen van Don Bosco in Vlaanderen en zeker ook vele zusters van Don Bosco, die dankzij haar zorg niet alleen zo gezond mogelijk bleven, maar vooral in orde bleven met alle verplichtingen en tussenkomsten van de ‘ziekenkas’. Zij was 14 jaar lang de ‘Mother Theresa’ van de Salesianen. Voortaan mag zij de lieve oma zijn van de drie kleinkinderen waarvoor ze nu meer tijd kan vrijmaken. Zij zullen er wel bij varen. Magda, het ga je goed. Wij zeggen geen ‘vaarwel’ (u hebt het ons verboden), maar met veel vreugde en fierheid 1000 maal dank dat wij u hebben gekend en met u mochten samenwerken.

Het ga je goed!

Don Bosco Centrale op Turijnreis