Sinds enkele jaren proberen wij in Don Bosco Genk de vervoerskosten voor de leerlingen te beperken door gebruik te maken van schoolfietsen.

Eerst werden er tweedehands fietsen aangekocht, in 2013 werden er 15 nieuwe fietsen gekocht dankzij een subsidiëring via Cera. Door het intensief gebruik waren een aantal tweedehandsfietsen aan vervanging toe zodat wij opnieuw op zoek gingen naar ondersteuning.

Ditmaal werd er via de provincie Limburg een aanvraag ingediend om Mobilim-subsidie voor mobiliteitsprojecten te ontvangen. We kregen hierbij de medewerking van de dienst mobiliteit van de stad Genk. Na het indienen van een dossier en het uitvoeren van het project “vaardig op de fiets in het secundair” mochten wij de goedkeuring ontvangen voor de aankoop van nieuwe fietsen. De school kocht hiermee 10 nieuwe Oxford fietsen.

Doorheen het jaar worden de schoolfietsen onderhouden door vzw Basis, Fietspunt Genk. Dit is een fietsatelier voor mensen waarbij de arbeidsmogelijkheden tijdelijk beperkt zijn. Als school zijn we blij dat deze ploeg het onderhoud kan opnemen. Wij zijn erg tevreden en werken graag met hen samen.