OPEN BRIEF BIJ START SCHOOLJAAR 2019-2020

Didierfinet zvez7iy

Oostende, 2 september 2019

Beste collega

Hopelijk heb je kunnen genieten van een deugddoende vakantie. Op deze eerste schooldag gaan mijn gedachten naar het nijpende lerarentekort. Lieven Boeve heeft gelijk als hij zegt dat het tekort aan leraren de grootste bedreiging is voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Hoewel leraar zijn het mooiste beroep is van de wereld, vraag ik me af of we dat voldoende beklemtonen! In de Standaard van 29 augustus heb ik heel graag gelezen wat onze collega Jan Guns, leraar LO in Don Bosco Zwijnaarde, zei: “Leerkrachten moeten trotser zijn op hun vak”. Is het niet de taak van elke onderwijsmens, van ieder van ons dus, om de schoonheid van onze job uit te dragen en door te geven, zodat de negatieve spiraal doorbroken wordt?

Ik ga akkoord met mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, als hij met betrekking tot de zogenaamde niveauverlaging van het onderwijs zegt: “Je moet het doelgericht bekijken: waar zitten de zwakke plekken? En daar moet je aan werken. Dan moet je het hele discours errond niet nodeloos opkloppen. Over de kwaliteit van ons onderwijs doembeelden ophangen, is zinloos. Wat kan verbeteren, moet verbeteren, maar je wint niet door te generaliseren …”

Hopelijk zullen de nieuwe leerplannen basisonderwijs, de nieuwe eindtermen en leerplannen 1stegraad secundair onderwijs (waaronder basisgeletterdheid) en de hervorming van de eerste graad secundair onderwijs (brede eerste graad) ons hierbij kunnen helpen.

In dit verband denk ik dat we veel minder de focus moeten leggen op onderwijsvernieuwingen maar wel op onderwijsverbetering. Een onderwijsverbetering die voor ons een antwoord zoekt op de sleutelvraag:

“Op welke wijze kunnen wij, vanuit de groei naar vrijheid, verantwoordelijkheid,verbondenheiden zin:

  • de bekwaamheid,
  • de interesse/belangstelling,
  • de leermotivatie/zin/goesting,
  • de inzet/wilskracht/doorzettingsvermogen

van elk van onze leerlingen verhogen, zodat elke leerling een betere leerder wordt (leren leren, leren handelen, leren (samen)leven, leren van en in religie, leren zijn?)”

Onderwijsverbetering houdt ook in dat je niet blijft investeren als iets echt niet werkt. Doe dan iets anders dat wel werkt. Hopelijk kan de wetenschap ons hierbij helpen.

Dit schooljaar wordt dus opnieuw een jaar vol uitdagingen.

Benieuwd naar de resultaten van de gesprekken over de vorming van de Vlaamse regering en wat dit voor het onderwijs zal meebrengen … Wat het ook wordt, jij doet er toe!

… Jij die gelooft in de salesiaanse pedagogie van verbondenheid, vertrouwen, geloof, groei, vreugde en spel, hoop.

… Jij die als hartelijke, verwachtingsvolle en geïnspireerde meester-onderwijsmaker het wonder wijst.

… Jij die beseft dat feitelijke kennis heel dikwijls vooraf gaat aan vaardigheden en attitudes en die, omwille van de beperkte onderwijstijd, selectief bent in wat je gestructureerd aanbiedt.

… Jij die beseft dat je op school best die noodzakelijke dingen leert, die je nergens anders leert en later ook niet meer leert.

… Jij dus van wie zeer veel wordt gevraagd en die het respect van heel onze samenleving verdient. Mijn waardering heb je alvast!

Veel geluk en succes in schooljaar 2019-2020!

Didier Finet

Voorzitter raad van bestuur
Don Bosco Onderwijscentrum