Dankbare woorden uit Sint-Aloysiusinstituut Lier aan het PLUS-team!

Ken je het gedichtje van ‘Zo mooi anders’ van Hans Andreus?

Je bent
zo mooi anders
dan ik.

Natuurlijk niet
meer of minder
maar
zo mooi anders.

Ik zou je
nooit
anders dan anders
willen.


Zo mooi, zo waar, zo echt. Zo is het ook op school. Allemaal individuen die anders zijn, en vaak anders reageren. Maar wat is ‘anders’ dan? Niet zoals wij het verwachten misschien. Soms weten jongeren niet dat ze anders zijn, of beseffen ze niet dat ze anders moeten of kunnen reageren. Soms zijn ze een beetje stil. Omdat ze niet durven reageren, of niet goed weten hoe ze dat moeten doen. Soms zijn ze dan weer veel te direct. Dan gaan ze kwetsen, zonder het te beseffen. Soms willen ze keihard STOP roepen, maar kan dat wel? Of vinden ze het niet fijn dat je steeds dichter komt. Maar hoe moeilijk is het om op een respectvolle manier te zeggen wat je denkt, voelt of wilt?

Soms kan je leren om beter of juister (lees: zoals de meesten het verwachten) te reageren. Dan kan je je ook beter verdedigen, word je een beetje weerbaarder. Een kolfje naar de hand van PLUS. In een paar workshops ‘weerbaarheidstraining’ maakten ze een aantal leerlingen een stukje meer zelfzeker. Er werd gewerkt in kleine groepjes. Leerlingen werden getraind om snel te antwoorden, voor hun mening uit te komen, hardop durven zeggen waar ze aan denken. Maar dat alles op een respectvolle manier, waar ook luisteren naar mekaar aandacht kreeg.

Al gauw werd duidelijk dat ze mekaar nodig hadden … Om te praten en te luisteren. Maar ook om een parcours van stoelen en tafels te beklimmen. Of om een stok — zonder hem te laten vallen — op de grond te leggen (terwijl ze die allemaal moesten vasthouden!). In die workshops leerden ze samenwerken. En hoewel ze mekaar niet echt kenden, lukte dat aardig. Ze voelden zich veilig bij mekaar. Ze waren misschien een beetje argwanend aan dit avontuur begonnen, maar één voor één waren ze heel enthousiast. Ze hebben er iets van opgestoken. Ze voelen zich beter, zijn een beetje opengebloeid … voor ons was het dus een succesformule.

Dankjewel Andel, Ben en Alex!