Opnieuw een pijnlijke brief uit Syrië

2422255f7165357fb0cf811381615adf XL hbc6i23

In Damascus is het Don Bosco Oratorio in nu al voor de vierde week gedwongen haar deuren te sluiten. Het is volkomen tegen de natuur dat een plek die jonge mensen wil verbinden en vormen, de deuren moet sluiten. Maar het is noodgedwongen omdat de gevaren in de stad te groot zijn. Vele Syriërs zijn de laatste zeven jaren gevlucht omwille van de oorlog en het bloed vergieten dat verder duurt tot op de dag van vandaag. Vanuit het salesiaans centrum in de Syrische hoofdstad ontvingen we een nieuwe pijnlijke brief van de directeur. Beste broeders en zusters, ik schrijf je nog altijd vanuit Syrië. Ik ben Mounir Hanachi, directeur van de salesiaanse gemeenschap in Damascus. Ik schrijf je deze dagen een brief, bedroefd om de dood en het lijden voor het Syrische volk.

Intussen staan we op het punt om het achtste jaar van deze felle oorlog te beginnen, die zoveel doden en ontheemden binnen en buiten Syrië met zich meebrengt. Beste broeders en zusters, in de afgelopen weken ging het doden verder in Damascus na de krachtige aanval van het nationale Syrische leger om het Oosten van Ghouta te bevrijden. Dit stadsgedeelte is al meer dan 5 jaar

“Wij, salesianen, hebben hier veel geleden en zijn verschillende keren gedwongen om de deuren van onze kapel en jeugdcentrum te sluiten voor de meer dan 1200 jonge mensen en kinderen die naar ons centrum proberen te komen om er een plaats van rust en vrede te vinden.”

in handen van de rebellen. De hoofdstad heeft in deze jaren zoveel geleden door het mortiervuur en de raketten die over de scholen en de woningen vlogen. En dit was de reden van de dood van talrijke onschuldige kinderen en burgers. Wij, salesianen, hebben hier veel geleden en zijn verschillende keren gedwongen om de deuren van onze kapel en jeugdcentrum te sluiten voor de meer dan 1200 jonge mensen en kinderen die naar ons centrum proberen te komen om er een plaats van rust en vrede te vinden.

De afgelopen weken is de oorlog in Oost-Ghouta geïntensiveerd. Dit is de vierde week dat we het oratorio moeten sluiten, en de kinderen zitten in hun huizen als het ware gevangen, de scholen zijn gesloten en het leven in de hoofdstad is half verlamd. In de afgelopen jaren zijn we zoveel gezinnen en zoveel jonge mensen verloren. Ze vertrokken uit Syrië en hebben in het buitenland hun toevlucht gezocht. Nu zijn zij die achterbleven ook op zoek om uit Syrië weg te geraken.

Ik nodig jullie allemaal uit, beste broeders en zusters, om te bidden voor Syrië, de bakermat van het christendom. Denk ook aan ons in Damascus gedurende deze maanden. Moge de Heer ons zijn vrede geven op voorspraak van de heilige Moeder Maria, die ons zal beschermen en de kinderen van Syrië onder haar mantel zal behoeden.