Opstart lerend netwerk binnen de jeugdhulp

20170614 120553 blsnup5

Vanuit een dubbele vooronderstelling startten wij in 2012 aan een eerste leertraject voor hulpverleners. Enerzijds dient een hulpverlener zich permanent te laten uitdagen door vragen van cliënten en te blijven investeren in een zoektocht naar de meest geschikte antwoorden. En anderzijds hoeft men geen leidinggevende te zijn om mee te werken aan de verdere ontwikkeling van de eigen organisatie.

Binnen een sterk veranderend hulpverleningslandschap wilden wij een groep hulpverleners mee op tocht nemen, letterlijk en figuurlijk. Wij wensten dat zij het lef zouden ontwikkelen om met een frisse geest de eigen werking (zichzelf en de organisatie) in vraag te stellen, dat zij op zoek zouden gaan naar wegen om de eigen werking op te tillen, op een wetenschappelijke manier te onderbouwen, om de effectiviteit aan te tonen…

Ook vandaag blijven deze uitgangspunten brandend actueel.

Denken wij maar aan de nieuwe manier van uitbreiding via netwerken, aan de modulaire werking die blijft evolueren, aan de opvang van niet-begeleide minderjarigen, aan de roep naar meer out-come- gegevens, aan de verwachtingen ten aanzien van evidencebased, aan de vraag naar hulpcontinuïteit, aan het implementeren van de digitale hulpverlening, aan de problematiek bij de jongvolwassenen …

In onze organisaties roepen wij medewerkers meer en meer op om zich verantwoordelijk te voelen voor deelfacetten van de werking, om de rol van projecteigenaar op zich te nemen, om fris van geest en vatbaar voor verandering de job te blijven vorm geven…

Vandaar starten wij deze week met een tweede lerend netwerk. Binnen dit netwerk willen wij met een vaste groep een jaar werken aan vernieuwende projecten die tegemoet komen aan een nood binnen de voorziening.

Het bepalen van de thema’s voor het twee lerend netwerk is de verantwoordelijkheid van de voorziening. Zij mogen maximum twee personeelsleden het netwerk laten volgen. Deze deelnemers hebben het mandaat om hun project mee gestalte te geven en intern weten zij zich ondersteund door een klankgroep/een team. De deelnemers aan het lerend netwerk zijn uiteraard bereid om zich ook te verdiepen in de uitwerking van de projecten van hun collega’s.

Tijdens deze editie zullen wij werken aan thema’s zoals ‘een positief leefklimaat’, ‘kleinschalige leefentiteiten voor jongvolwassenen’, ‘jongeren en hun context die het vertrouwen in elkaar verloren (hechting)’, ‘met goesting werken in een grote organisatie’ en ‘nieuwe autoriteit en geweldloze communicatie’.

Wij maken ons alleszins op voor een jaar met veel boeiende gesprekken, bezoeken, ontmoetingen, … Temeer dat meerdere thema’s een rechtstreeks link hebben met onze herwerkte missie en hulpverleningsvisie die wij op 13 juni officieel boven de doopvont mogen houden.