Ouder(s) worden met vallen en opstaan

Layer2028 1wtedgp

Positief Opvoeden is een vaardigheidstraining voor ouders. Ze ondersteunt ouders die vragen of zorgen hebben bij het opvoeden. Je kunt dit volgen bij ‘t Kinderkasteeltje, een jeugdhulporganisatie die zopas onder de vlag van Don Bosco werkt. Ik was benieuwd en trok met mijn vragen naar Lieve en Lisa, twee positieve opvoedsters.

BEGRIJP IK HET GOED DAT ‘POSITIEF OPVOEDEN’ MEER VOOR OUDERS IS DAN VOOR KINDEREN?

Ja. Met de training willen we ouders vooral handvaten meegeven. Als mama en/of papa de groepstraining volgen, zijn de kinderen er niet bij. Het fijne binnen de groepstraining isdat de ouders ook van elkaar kunnen leren, het geeft hen het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. De training kan ook individueel gevolgd worden. Dit gebeurt dan aan huis waarbij er wel de mogelijkheid is om de kinderen te betrekken.

HOE ZIET EEN TRAINING ‘POSITIEF OPVOEDEN’ ERUIT?

De training bevat verschillende aspecten. We starten elke les met een stukje theorie en gaan deze dan toepassen aan de hand van oefeningen. Na de les wordt er aan de ouders ook gevraagd om hier thuis mee aan de slag te gaan. In een volgende les komen wij hierop terug en bekijken wij wat de successen en uitdagingen hierbij zijn. De groepstraining bestaat uit 6 lesmomenten, het verloop van de individuele training aan huis wordt op maat van het gezin bekeken.

“Een perfect kind hebben, bestaat niet.”

MET WELKE PROBLEMEN KOMEN DE MEESTE OUDERS BIJ JULLIE?

Meestal komen ouders bij ons met een probleem dat elke ouder al wel eens meemaakt. Het valt op dat ouders zich vaak schuldig voelen bij het slechte gedrag van hun kinderen. Ze zijn bang dat ze iets verkeerd hebben gedaan en dat gevoel wordt versterkt door veroordelende blikken van anderen als er zich op straat moeilijkheden voordoen. Een perfect kind hebben, bestaat niet. Het willen perfect-zijn, dat proberen we eruit te halen.

ERVAAR JE DREMPELVREES BIJ MENSEN?

Het is in onze maatschappij niet gemakkelijk om hulp te vragen, zeker niet als het gaat over de opvoeding van een kind. Onze begeleiding binnen de module Positief Opvoeden, is een laagdrempelig aanbod en we merken toch dat ouders hun angst snel overwinnen. Ze vinden steun bij mensen die voor dezelfde of gelijkaardige problemen staan.

STEL: IK WIL HULP. WAT MOET IK DAN DOEN?

Je bent hier altijd welkom! Op onze website vind je een aanmeldingsformulier. Als we dit ontvangen, bellen we de persoon op zodat we kunnen luisteren. Nadien kijken we samen naar de mogelijkheden. We merken dat we steeds meer aanvragen krijgen, misschien juist omdat de stap zetten heel laagdrempelig is.

“hier vallen we, om nadien opnieuw op te staan”

KLOPPEN ER OOK KANSARME OUDERS BIJ JULLIE AAN? HOE GAAN JULLIE HIERMEE OM?

Binnen al onze begeleidingen vertrekken we vanuit de zorgen en vragen van alle ouders, dus ook kansarme gezinnen. We gaan actief op zoek naar manieren om die zorgen en vragen goed te begrijpen. We werken ook nauw samen met vzw Fiola, een thuisbegeleidingsdienst die ambulante ondersteuning biedt aan mensen met een beperking en hun netwerk. Daardoor kunnen we onze begeleidingen aanpassen en opvoedingsondersteuning op maat aanbieden. Ons aanbod is gratis. Voor het cursusmateriaal betalen gezinnen vrijwillig een kleine bijdrage.

‘VALLEN EN OPSTAAN’, IS DIT DE SALESIAANSE KLEUR VAN ‘T KINDERKASTEELTJE?

Misschien wel. Hier maken we geen fouten ... hier vallen we, om nadien opnieuw op te staan. Dat geldt voor de cursisten, maar ook voor onszelf.

HOE ZIJN BIJ DON BOSCO TERECHTGEKOMEN?

Er bestaat al heel lang een band tussen de zusters cisterciënzers en de salesianen. Hun kloosters in Gent liggen immers vlak bij elkaar en de paters komen hier, in het klooster in Nazareth, nog steeds drie keer per week de eucharistie vieren. Daarnaast leunt onze werking dicht aan bij organisaties binnen Jeugdhulp Don Bosco: de focus ligt bij ons wel op jongere kinderen en vaak kunnen wij nog in een preventief kader aan de slag met de gezinnen, maar we bereiken eenzelfde doelgroep. Een samenwerking stond dus in de sterren geschreven.

IS ER EEN VRAAG DIE JE WOU DAT IK STELDE?

Er is niets dat ik miste. Misschien is het wel leuk om ook dit nog te vertellen: ‘t Kinderkasteeltje is een echt kasteeltje. Vroeger woonde er een adellijke familie en zij hebben het kasteeltje overgelaten aan de zusters cisterciënzers uit Gent. Hier wordt al meer dan 100 jaar voor jonge, soms heel kwetsbare, kinderen gezorgd.

Bron: Don Bosco Vlaanderen 2019/2