Paasboodschap Algemeen Overste voor Oeganda

Schermafbeelding202018 05 0820om2011 52 45 9707yhl

Don Bosco is aangekomen in het vluchtelingenkamp van Palabek, Oeganda. Dit is het goede nieuws van Pasen, de OPSTANDING VAN DE HEER.

Ja, mijn lieve vrienden! Het is waar. Don Bosco is aangekomen in Palabek, viazijn zonen, de salesianen van Don Bosco. Ik schrijf je om je dit te vertellen zodat, wie je ook bent, je je mag verheugen over dit bij uitstekend nieuws. Ongetwijfeld herkennen zij die tot de Familie van Don Bosco behoren en zijn charisma beleven, onmiddellijk hoe dit nieuws over het evangelie spreekt en ook salesiaans is. Het betekent veel voor diegenen die meevoelen en volgen wat er voor het welzijn van kinderen, jongeren en jong volwassenen op touw wordt gezet door de grote “boom”, Don Bosco’s Salesiaanse Familie. Die “boom”bestaat uit 31 verschillende en officieel erkende groepen verspreid over de helewereld.

In het hele noorden van Oeganda wonen ongeveer 1.200.000 vluchtelingen, voornamelijk uit Zuid-Soedan. De eerste vluchtelingen arriveerden in het kamp in maart 2016 . Het is 77 km van Gulu, de grootste stad in het noorden van Oeganda, en 340 km van Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Toen hij hoorde over deze plek bezocht Camiel Swertvaghe (provinciaal van de Africa-Great Lakes Province) deze plaats en hij sprak er met mij over. Ik vroeg een lid van ons missieteam om daar naartoe te gaan en de mogelijkheid te onderzoeken om daar een salesiaanse aanwezigheid te starten. De vele ontheemde kinderen, jongeren en jong-volwassenen zijn zeker een reden voor de zonen van Don Bosco om daar aanwezig te zijn.

Vandaag zijn er ongeveer 36.000 vluchtelingen in dit kamp, waarvan 86% vrouwen, kinderen en een groot aantal jongeren. Ouderen zijn er maar heel weinig. Ik maak nu van de gelegenheid gebruik om opnieuw te stellen dat de vrouwen - en in dit geval is de meerderheid moeder - de grootste last dragen in hun strijd en grote offers brengen. In werkelijkheid van elke dag “redden” zij het leven hun kinderen. We danken deze vrouwen en moeders oprecht. Het vervult ons met geluk om daar aanwezig te zijn en hun zonen en dochters te begeleiden.

“Zo kan het leven wat gelukkiger verder gaan en de jongeren aanspreken met momenten van

vreugde en hoop om elke dag te leven. “

We beseften vanaf het begin dat er kleuterscholen, lagere scholen, technische scholen, salesiaanse oratorio’s en jeugdcentra nodig zouden zijn. We zullen zien welke stappen we nu kunnen zetten en kijken uit naar hoe andere personen en voorzieningen kunnen helpen. Maar we zullen ons niet terugtrekken.

Op 31 januari 2018 sloegen de salesianen hun tenten op in Palabek Camp. Pater Arasu animeert de gemeenschap. Naast hem zijn er nog drie andere salesianen-missionarissen afkomstig uit Venezuela en India. Nog eens drie jonge Afrikaanse salesianen bereiden zich voor om in september deel uit te maken van deze nieuwe aanwezigheid.

Je kan je afvragen of we daar niet beland zijn in een mega-constructie. Neen, we zijn eenvoudig begonnen met samen te leven met hen, dezelfde intense hitte en schaarste aan materiële goederen te verdragen. We zullen verder gaan en een weg vinden om deze situatie te verbeteren, vooral wat betreft onderwijs - om zo de kinderen, de jongeren en de jongvolwassenen voor te bereiden op het leven. De overgrote meerderheid van hen is christen, en wij begeleiden hen op hun geloofstocht.

We beginnen nu al materiële hulp te zoeken om de liturgische vieringen te animeren van de verschillende gemeenschappen. We mogen niet vergeten dat deze 36.000 mensen die in het Palabek-kamp wonen, een gemeenschap vormen die groter is dan diegenen ergens in de wereld in honderden steden of in een kleine stad. Het is echt een verplaatsbare stad, in tenten weliswaar. We zullen catechisten voorbereiden en jonge mensen begeleiden om de verschillende salesiaanse oratorio’s te animeren. Zo kan het leven wat gelukkiger verder gaan en de jongeren aanspreken met momenten van vreugde en hoop om elke dag te leven. We moeten ook nadenken over hoe we anderen kunnen vormen en voorbereiden om leraar te worden in de scholen en ook om als vakmensen de beroeps- en technologische vorming in handen te nemen. Godzijdank staan we er niet alleen voor en beginnen sommige leken zich ook met deze missie bezig te houden.

We weten dat we beetje bij beetje kunnen bijdragen aan een waardig leven voor zovele duizenden ontheemden. We zijn er ons ook van bewust dat we hier niet alleen staan en dat er honderden mensen zijn die, zodra ze het nieuws hierover horen en erover nadenken, zullen wensen om mee te werken aan dit plan, ter plaatse of op afstand.

Daarom deel ik dit met u. Bij het begin zei ik dat Don Bosco in Palabek in Oeganda is aangekomen langs zijn salesianen en dat de Heer Jezus ook is opgestaan te midden van de ontheemde mensen in Palabek. Dit is zo opdat de “verworpenen” van deze wereld (“verworpen” door daden van geweld) blijven voelen dat ze geliefd zijn door onze God, die ons op duizenden manieren roept om stappen te zetten om een menselijke samenleving op te bouwen die deze naam waardig is. Het is mogelijk om in broederschap samen te leven, steunend op gerechtigheid voor een menswaardig bestaan .

Moge de glimlach niet verdwijnen uit Palabek. Zalig Pasen, een feest voor de Wederopstanding voor iedereen.