PAASBRIEF VAN DE PROVINCIAAL 2019-2020/9

Schermafbeelding202020 01 1720om2014 23 21 syppl7g

Onze provinciaal, Wilfried Wambeke, brengt mededelingen uit de provincie.

Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!'
Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
`Vrede', zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.'


Beste medebroeders en de hele Don Boscobeweging in onze provincie
De woorden uit het evangelie van Johannes (20, 19-21) zijn heel treffend in deze vreemde coronatijd. De leerlingen zijn angstig en blijven ‘in hun kot’, zelfs achter gesloten deuren. De herinnering aan de trieste dood van Jezus op het kruis is slechts een paar dagen oud, maar het onbegrijpelijke - wat Hij ooit zelf voorspeld had - is blijkbaar toch waar: ze ervaren Zijn aanwezigheid in hun midden. Hij staat werkelijk voor hun ogen, met de sporen van Zijn lijden. Hij spreekt hen toe: ‘Vrede!’ Ze worden gerustgesteld. Ze beseffen met intense vreugde dat Jezus’ herrijzen diepe zin geeft aan hun leven.

De dragende hand van de Vader heeft zijn Zoon over de duisternis van dood en graf heen getild en Hem thuis gebracht in de kleurrijke realiteit van het hemelse paradijs. En weer reikt de Vader zijn dragende hand naar de mensheid. Het kon niet zijn dat het verhaal van Jezus eindigde in het niets. Hij komt de leerlingen vertellen dat ze niet ongerust moeten zijn: ook zij zullen delen in die oneindige realiteit van het Leven, ook zij zullen gedragen worden in de palm van Gods hand, over alle grenzen van lijden en dood heen. Bovendien worden zij/wij gezonden om dit verder te vertellen.

Met deze gedachten wil ik jullie een genadevolle paastijd toewensen, met de levensvervullende zekerheid dat ieder van ons gedragen wordt door diezelfde liefdevolle hand van God die uiteindelijk alles ten goede zal keren.