Paasvakantie 2020: Brief van de voorzitter van het onderwijscentrum

Schermafbeelding202020 01 1020om2011 51 08 xifo3du

Brief van Didier Finet, voorzitter van het Don Bosco Onderwijscentrum

‘Gisteren’

Op maandag 16 maart 2020 werden alle lessen voor ca 1,2 miljoen Vlaamse leerlingen langdurig onderbroken. Er werd, letterlijk en figuurlijk, een afstand gecreëerd waarbij plots opvang moest geboden worden en waarbij via afstandsonderwijs leerstof werd herhaald.

Nog nooit was een onderwijsvernieuwing zo snel ingevoerd.

Ik had het geluk dat collega-bestuurders, die tevens ‘peter’ of ‘meter’ zijn van één of meerdere scholen, en enkele directeurs mij, via hun mededelingen, informeerden. Ze lieten me tal van waardevolle initiatieven horen. Leidinggevenden overlegden frequent digitaal met elkaar, met leraren of met ouders. Schoolteams pasten zich snel en flexibel aan. Leergierig en innoverend deelden ze allerlei materialen en taken. Ze bleven zich volhardend inzetten voor hun leerlingen. De internaten zetten zich volgehouden in voor de meest kwetsbaren van hun leerlingen, …

Tevens werden een aantal problemen aangekaart zoals opvoedingssituaties die in sommige gezinnen onder intense druk komen te staan, het tekort aan laptops voor kansarme leerlingen en de moeilijkheid om voor praktijkvakken thuiswerk te organiseren. Ook de moeilijke taak die onze leidinggevenden en leraren hebben om werk en gezin te combineren is een belangrijk aandachtspunt.


‘Vandaag’

De paasvakantie begint.

Tijd om de riemen wat los te laten en tot rust te komen. Misschien om de Goede Week en Pasen op een andere wijze te beleven en stil te staan bij de betekenis van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen.

Waarom met Pasen niet eens met heel de familie afspreken om vanaf een bepaald uur een online-aperitief te houden? Niet zo tof als echt bij elkaar zijn, maar toch gezellig. Iedereen zorgt voor eigen drank en hapjes en heeft ZOOM op de laptop, tablet, smartphone,… geïnstalleerd.

Tijd ook om te reflecteren over de voorbije tijd: wat hebben we goed gedaan? Wat kon beter?


‘Morgen’

Wat wordt het nu: herstarten de lessen op 20 april, 04 mei of niet meer dit schooljaar? Vast staat, dat er terug nieuwe leerstof wordt gegeven, al dan niet via afstandsonderwijs.

Het is goed om alvast een antwoord te zoeken op enkele reflectievragen: welke duidelijke en gedragen visie hebben we: waar we naar toe willen? Wie neemt de regie in handen en coördineert? Welke afspraken maken we m.b.t. het moment van online gaan en de duur ervan? Welk platform en programma’s gebruiken we? Welke leerlingen bereiken we niet door gebrek aan internet, computers of computervaardigheden en wat kunnen we daaraan doen? Hoe wisselen we videolessen en online één-op-één-relatie met de leerling af? …

Zelf pleit ik voor een gecoördineerde aanpak waarbij, binnen een strak werkschema, wordt gefocust op de essentie, de basis! Gelukkig beslist elke school autonoom over de wijze van evalueren en kan ze gebruik maken van de vele manieren om aan te tonen of de essentiële doelen bereikt zijn. Denk maar aan vormen van permanente evaluatie. Het is daarna aan de klassenraad om, aan de hand van de beschikbare gegevens, te beslissen of een leerling aan het einde van het schooljaar mag overgaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze moeilijke maar belangrijke deliberaties goed zullen verlopen. Bij dit alles kan onze pedagogische begeleiding je zeker ondersteunen.

Zover zijn we echter nog niet. Geniet nu ten volle van een hopelijk deugddoende paasvakantie zonder coronabesmetting. Zorg goed voor jezelf en voor alle mensen die je graag ziet!

In naam van heel het bestuur:

Dank je wel voor je volgehouden inzet in deze moeilijke periode!

Zalig Pasen!

Didier Finet

Voorzitter Don Bosco Onderwijscentrum.