Pandemie treft onderwijs en werkgelegenheid voor jongeren

Beroepsopleiding 1jwbo25

Vorige week donderdag vierden we 'World Youth Skills Day'. Deze dag wordt jaarlijks gevierd op 15 juli en wil mensen het belang van technische opleidingen en beroepsopleidingen laten inzien. De ontwikkeling van deze vaardigheden zijn namelijk van cruciaal belang voor zowel de lokale als de wereldeconomie.

Ook voor de salesianen - en bij uitbreiding alle organisaties van Don Bosco - is deze dag belangrijk. De salesiaanse vorming is namelijk grotendeels gericht op technische- en beroepsvorming en verschaft jongeren de praktische vaardigheden om te studeren en vervolgens de werkwereld in te stappen. Helaas had de pandemie ook dit jaar een negatieve invloed op het onderwijs en de werkgelegenheid voor jongeren. De salesianen, die wereldwijd meer dan 3.600 scholen en bijna 1.000 centra voor beroepsopleiding hebben, zetten zich in om dit probleem te bestrijden.

De cijfers betreffende werkgelegenheid voor jongeren:
- Jongeren tussen 15 en 24 jaar zijn nog zwaarder getroffen door de Covid-19-crisis dan volwassenen.
- Wereldwijd is de werkgelegenheid onder jongeren in 2020 met 8,7% gedaald, vergeleken met 3,7% voor volwassenen.
- Het percentage NEET's (jongeren die niet studeren, geen werk hebben en geen opleiding volgen) bedraagt meer dan 22%.
- Naar schatting zagen 86% van de leerlingen en 83% van de stagiairs hun opleiding onderbroken.

Meer informatie over deze cijfers en de World Youth Skills Day kan u hier vinden.