Pastoor Adelin Verkerken 26 jaar in onze Savioparochie

Afbeelding1 mce9i8z

Onze bisschop heeft eervol ontslag verleend aan pastoor Adelin. "Na zesentwintig jaar met veel energie en toewijding ten dienste te hebben gestaan van onze Dominiek Savioparochie is de tijd gekomen om alles rustiger aan te doen".

Woord van de lector:

Adelin, 26 jaar ben je hier op Savio priester voor ons geweest. We staan even stil op het punt waar dankbaarheid en nieuwe uitdagingen mekaar kruisen. Wij danken God omdat Hij u op onze weg heeft gezet, omdat Hij langs u iets van zijn liefde voor ons zichtbaar heeft gemaakt.

Met een hart vol dank om wat voorbij is, met een hart vol hoop om wat komen gaat, willen we hier samen vieren. U hield eraan om de lezingen van de elfde zondag te nemen ... en die zijn heel toepasselijk voor deze dankviering; het gaat over planten en zaaien ..."

Woord van de Parochieploeg:

Beste Adelin,

Bij deze Viering willen we vandaag ook een woordje richten tot u vanuit de parochieploeg.

Dank u wel Adelin voor uw gegevenheid. Geroepen en gezonden – in het spoor van Don Bosco – en gedragen door uw gemeenschap van medebroeders, was u hier onze herder. Een goede herder, die zijn schapen kent en met veel toewijding zorg draagt. En zij die het wat moeilijker hebben; zieken, personen met een beperking, ouderen, eenzamen, kleinen: zij kregen wat extra aandacht.

Adelin, u bent een begenadigd man, met vele talenten, maar die u wel overvloedig ter beschikking stelde; met al uw krachten voor de Savioparochie. Eenvoud en bescheidenheid sieren u.

Liturgie is altijd mooi verzorgd. Goed voorbereid met tekst, muziek en zang. U hebt ons geleerd om psalmen te zingen. Hoe blij was u niet telkens met de inbreng van onze koren of een jeugdensemble in de eucharistievieringen.

Dikwijls mochten we een doop meemaken, de vreugde om het nieuwe lid van onze Kerkgemeenschap was telkens goed te zien op uw gezicht. En hoeveel parochianen hebt u niet biddend begeleid naar hun laatste rustplaats.

Voorgaan in lief en leed, mens onder de mensen zijn, en doorheen alles iets meer laten zien van Gods liefde; zo is uw leven.

Catechese is u altijd dierbaar geweest waarin u veel investeerde samen met de catechisten en hulpouders.

31 januari: feestdag van don Bosco. Na een noveen van 9 dagen was het dan telkens zover: hoogdag voor de kinderen van de Chiro en scholen: een namiddag van spel en pannenkoeken.

Welzijnszorg en Broederlijk Delen: 2 projecten die u nauw aan het hart liggen, in 2 sterke periodes van het kerkelijk jaar: advent en vasten. En altijd weer opnieuw kon u mensen begeesteren om mee te werken, om mee te trekken.

ISD (Interreligieuze Samenwerking Dilbeek), u was initiatiefnemer, en hebt de contacten met de protestantse kerk en de moslimgemeenschap altijd ‘warm’ gesteund. De notenboom voor onze Saviokerk is een vrucht ervan.

Maandelijks staat hier het Taizékruis vooraan in de kerk met errond veel kaarslichtjes, in een stemmige Avondviering met mooie gezangen en gebed in de geest van Taizé.

Onze parochie is een onthalende parochie, waar iedereen welkom is, en na elke viering krijgt iedereen een handdruk en een vriendelijk woordje van u, Adelin. U bent ook sterk in persoonlijke contacten. En met veel respect voor elkeen, nooit mensen bruuskeren …

Het verenigingsleven, de kansen tot ontmoeting en gemeenschapsvorming hebt u hier altijd aangemoedigd en werd dan ook wekelijks vermeld op het einde van de vieringen. Want als gelovigen zijn we ook gericht op elkaar, op onze naasten.

En tussen de vele vrijwilligers hielp u zelf ook wel eens mee, de handen uit de mouwen: aan de afwas, de tafels mee helpen zetten, de zaal uitborstelen, … .

In de parochieploeg was u voorganger en teamplayer, graag hoort u de mening van anderen. En altijd weer kon u ons verbazen met uw plannen en enthousiasme. Adelin, het was aangenaam om met u te mogen samenwerken.

We wensen u alle goeds toe in Kortrijk: geluk, gezondheid, vreugde en vriendschap. U bent dan ook wat dichter bij uw familie, geniet ervan. Adelin, 26 jaar mochten we u kennen op de Savioparochie, er zijn heel veel mooie momenten geweest en … ook vastgelegd. Als blijk van onze waardering en genegenheid willen wij u graag een boek overhandigen, een fotoboek, met een aantal van die mooie momenten. Zodat u het allemaal achteraf nog eens kan bekijken. En u mag zeker zeggen: ‘het is goed geweest’.

In naam van de gelovige Savioparochie-gemeenschap,

Met een dankbare groet

Dominiek Savioparochie

Het fotoboek kan aangekocht worden. Wenst u meer gegevens, stuur een bericht naar: dominiek.savioparochie@gmail.com