Marc Vanhoutte, sdb, reageert op de recente woorden over Don Bosco door paus Franciscus.

Paus Franciscus heeft in de voorbije dagen tot drie keer toe over Don Bosco heeft gesproken. Een eerste keer was tijdens zijn slotwoord op de Wereldjongerendagen in Panama, waar hij voor duizenden jongeren Don Bosco belichtte als een vriend van de jeugd. Een tweede keer was tijdens de woensdagaudiëntie op 30 januari in Rome, ook weer voor duizenden aanwezigen. De derde keer was tijdens de homilie in zijn huiskapel van Sint-Martha te Rome op de feestdag van Don Bosco. De paus heeft op Don Bosco’s feestdag een toch wel merkwaardige homilie gehouden. Zo heeft hij daarin Don Bosco belicht als een ‘man van de mensen’ en een ‘man van God’. Mij raakte vooral hoe die twee gegevens bij Don Bosco in elkaar vervlochten liggen. De paus moet Don Bosco zeer goed kennen want juist de eenheid van die twee begrippen was Don Bosco’s groot geheim achter zijn heiligheid en van zijn apostolaat.

Don Bosco is man van God én van de mensen. Dit is het geheim achter zijn heiligheid en apostolaat.

Paus Franciscus heeft trouwens een merkwaardige inleiding geschreven op een boek over ‘salesiaanse heiligheid’, geschreven door een medebroeder. Daarin vertelt paus Franciscus over zijn eigen jeugd, over zijn doopsel door een salesiaan, over zijn eerste leidsman die een salesiaan was, over zijn doen en laten in het patronaat bij de salesianen van zijn thuisparochie, over zijn eerste ervaringen toen hij bij Don Bosco op school was en nog veel meer dingen. De commentator van dit artikel heeft er niets beters op gevonden dan zijn artikeltje volgende titel te geven: ‘Paus Franciscus … een salesiaan?’