Paus Franciscus stelt vijf spirituele attitudes voor aan godgewijde leken

Prayer 1308663 1920 dlez10e

Vrijwilligsters van Don Bosco zijn leken met een passie voor God en voor de wereld. In hun keuze om te leven volgens het evangelie, laten ze zich onder andere inspireren door paus Franciscus.

De paus rekent erop dat leken die zich aan God wijden er niet voor terugschrikken profetisch in de wereld te staan met het grote hart van God. Vijf werkwoorden helpen daarbij:

  1. Bidden om met Gods hart te luisteren naar elke gebeurtenis. Het evangelie lezen en ernstig nemen. Zo wordt men een mens die licht uitstraalt.
  2. Onderscheiden wat essentieel en wat bijkomstig is. Dag na dag wijsheid verwerven om prioriteiten te zien en vervolgens ook verantwoordelijkheid op te nemen. Dat is een individueel maar ook een gemeenschappelijk proces.
  3. Het leven van de mensen delen. Zich niet afkeren van de wereld, ook niet in tragische en donkere omstandigheden.
  4. Moed geven en het goede zien in alles. Die aanmoediging ontvangen we ook in de eucharistieviering: “Verheft uw hart”, waarop de gelovigen antwoorden “Wij zijn met ons hart bij de Heer”.
  5. Sympathie koesteren voor de wereld en voor de mensen, ook al maakt men het moeilijk. De Geest van Jezus, die ons vrij en gedreven maakt, doet ons in de wereld leven als zout en gist.

(Cfr. “La voce di Papa Francesco sulla Secolarità Consacrata”)