Paus pleit voor meer verantwoordelijkheid voor vrouwen

Paus 2m6jjy8

De tijd dat de Kerk nog een zaak van de clerus was en waar leken slechts uitvoerders van de katholieke geestelijken waren, ligt al een tijdje achter ons. Leken-gelovigen spelen een steeds belangrijkere rol binnen de Kerk, net als vrouwen. Zo klonk het in de gebedsintentie van Paus Franciscus, die pleit voor meer verantwoordelijkheid voor hen.

“Niemand werd als priester of bisschop gedoopt”, opent de paus. “We zijn allemaal gedoopt als leek. Leken zijn hoofdrolspelers in de Kerk. Daarnaast is het ook nodig om de plaatsen waar vrouwen op een relevante manier aanwezig zijn, uit te breiden. Over de aanwezigheid van leken zijn we het wel eens. In deze boodschap willen we die van de vrouwen, die vaak over het hoofd worden gezien, onderstrepen. We moeten de integratie van vrouwen bevorderen op plaatsen waar belangrijke beslissingen worden genomen. Laten we bidden dat leken-geloven en vrouwen meer betrokken worden bij belangrijke vragen in de Kerk, zonder te vervallen in het klerikalisme dat het lekencharisma teniet doet.”