Permanente vorming: jongeren protagonisten laten zijn

IMG 3808 p6qu70c

Zaterdag 10 november tekenden zo’n kleine 50 zusters, vrijwilligsters van Don Bosco, medewerkers en mensen die verbonden zijn aan de gemeenschappen te Wijnegem present voor een vormingsnamiddag. Kenny Brack, kapucijn, en Annelien Boone, directeur van Jongerenpastoraal Vlaanderen waren de gastsprekers tijdens deze namiddag.

Kenny nam ons mee in het ontstaansverhaal van YOUFRA, de franciscaanse jeugdbeweging. Het werd een verhaal doorspekt met anekdotes die het verhaal kleurden. Als parochiepriester in Loker Loker waar pastoraal niets te beleven viel, startte alles. Jongeren begeleidden de vormselcatechese en dat werkte aanstekelijk: de groep evolueerde en groeide. Het raakte ons toen hij vertelde hoe de jongeren zelf vroegen om deel uit te maken van de Franciscaanse Familie en zo gedreven jonge geïnspireerde en geëngageerde medewerkers te worden. Het had iets weg van het moment dat Don Bosco in zijn kamer in gesprek gaat met zijn eerste jongeren. Daarbij zijn wel een paar verschillen, omdat deze jongeren van een engagement spreken, maar geen religieuze roeping hebben. En toch … Het was een verhaal van hoop. Het verhaal in Loker loopt verder. YOUFRA groeit en bloeit in Vlaanderen, Nederland en Brussel. Het is een verhaal van, voor en door jongeren, geïnspireerd door Franciscus. Een braakliggend pastoraal terrein Loker groeide uit tot een vruchtbare stek voor veel jongeren. Kenny is hun tochtgenoot en heeft een naturel om jongeren te inspireren en samen met hen op weg te gaan.

Na een korte pauze luisterden we naar een gedreven Annelien Boone die ons meenam in het thema van de synode. Ze richtte nog even de aandacht op het thema van deze synode, dat het verhaal een eigen kleur gaf: jongeren, het geloof en de onderscheiding van de eigen roeping. Ze stelde dat de rondvraag voor de presynode in Vlaanderen niet zo’n representatieve respons had voor de Vlaamse Kerk, maar wel betekenisvol was om iets te delen van de jongerencultuur in Vlaanderen. Misschien liggen jongeren niet zozeer wakker van de kerk zoals de kerk wakker ligt van hen.

Annelien nam deel aan de presynode en gaf aan dat samen een document schrijven met jongeren uit alle continenten, alle culturen en verscheidene invloeden een huzarenstuk werd. Ze hebben hard gewerkt om een document te op te stellen waar alle deelnemers achter stonden. Het enthousiasme om met dit document aan de slag te gaan, was laaiend. De invloed van paus Franciscus was hierin wel groot, omdat hij door zijn eenvoud en toegankelijkheid voor de jongeren zeker en vast geen (pop)sterallures had.

De volgende conclusies zijn hier van belang:

  • Jongeren zoeken referentiekaders of spiegelfiguren
  • Belang aantonen van de technologie en digitalisering
  • Roeping: wat houdt dit in?
  • Jongeren zoeken tochtgenoten
  • Jongeren willen verantwoordelijkheid dragen
  • Ze hebben behoefte aan vorming
  • Ze zoeken een authentieke kerk
  • Ze willen inzetten op bepaalde initiatieven zoals de wereldjongerendagen, betekenisvolle plaatsen en pelgrimages.

De synode zelf is nog maar net voorbij en we wachten nog op het document in het Nederlands. Annelien was erbij als toeschouwer en vertelde dat de jongeren enthousiast reageerden. Bisschoppen en jongeren hebben hard gewerkt aan een document dat de Kerk misschien nog niet onmiddellijk zal veranderen. Wanneer we samen geloven in een Kerk waar jongeren protagonisten mogen zijn, dan is er toekomst in de Kerk waar we als congregatie deel van uitmaken.

Dat het een rijke namiddag was, werd duidelijk tijdens het avondmaal. De internaatgemeenschap had moeite noch kosten gespaard om ons hartelijk te ontvangen.