Personal growth as a tool in youth work

Ara20 gdmd8fp

Op 17 en 18 april 2018 trokken Cyriel Craeghs, Laurens Vanderbruggen, Margot Hoste en ikzelf naar Slovenië voor een kickoff van een nieuw Erasmus Plus project.

In Bled werden we hartelijk ontvangen door Gasper Otrinen Sanja Obaha Brodnjak, sdb, van het salesiaanse Youth Center in Maribor, de initiatiefnemers en trekkers van het project.

Tijdens een uitgebreide lunch en een korte wandeling maakten we informeel kennis met onze partners uit Polen. Daarna werden de inhoud en het opzet van het project helder toegelicht door Sanja en werd meteen duidelijk dat we deze kans niet zomaar aan ons mogen laten voorbijgaan. Door in dit project te stappen werken we mee aan het ontwikkelen van een instrument dat ondersteunend kan zijn bij het realiseren van onze salesiaanse opvoedingsaanpak. Want net zoals Don Bosco in zijn tijd heeft opgevoed door met zijn jongens het gewone leven te delen, wordt dat vandaag ook van ons verwacht. Het belangrijkste instrument dat we hiervoor hebben is ‘onze eigen persoon’. Daarom is het ook noodzakelijk om jezelf goed te kennen en juist in te schatten. En dat is ook het opzet van het project ‘personal growth as a tool in youthwork’. Namelijk dat we opvoeders een concreet hulpmiddel kunnen aanreiken om zichzelf beter te leren kennen, in functie van hun werk met kinderen en jongeren. Het project sluit mooi aan bij een nood die we regelmatig horen, namelijk de draagkracht van opvoeders en jeugdwerkers vergroten.

Heel concreet zullen we met onze Don Bosco partners uit Slovenië en Polen, werken aan de ontwikkeling van een concreet instrument dat gebaseerd is op inzichten uit het ervaringsleren en de gestaltpsychologie. Deze tool zal bij verschillende doelgroepen in drie Europese landen worden uitgetest en op basis hiervan worden bijgeschaafd. Het eindresultaat zal in januari 2020 worden voorgesteld op een internationaal congres in Slovenië en in Polen.

Vanuit België stappen Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen en Don Bosco Vorming & Animatie in het project. Op 22 oktober 2018 wordt het startschot gegeven met een eerste trainingsweek in België.