Persoonlijke vraagjes voor onze provinciaal en provinciale

Group202 mhedxiz

Wilfried Wambeke en zuster Hilde Uyttersprot zijn respectievelijk de provinciaal van de salesianen van Don Bosco en de provinciale van de zusters van Don Bosco. Met enkele persoonlijke vraagjes, willen we hen beter leren kennen.
WAAR BEN JE OPGEGROEID?

Zuster Hilde: In Moorsel, een dorpje bij Aalst. Dat was op mijn ouders hun boerderij en later op hun bloementeelt.

Wilfried: In het West-Vlaamse Egem bij mijn ouders en in het Don Boscocollege te Kortrijk, waar ik als 12-jarige op internaat ging.

WAT IS JOUW VOORNAAMSTE TAAK IN HET DAGELIJKS LEVEN?

Zuster Hilde: Gemeenschappen bezoeken, naar medezusters luisteren en hen bemoedigen. Vergaderingen bijwonen en aandacht hebben voor de pastorale werken.

Wilfried: De veelzijdige Don Boscowereld in Vlaanderen en Nederland besturen en animeren, in samenwerking met velen.

HOE LEERDE JE DON BOSCO KENNEN?

Zuster Hilde: Op Saviokamp kreeg ik een boek van Don Bosco en van Laura Vicuña. De chiro gaf mij inspiratie om in de geest van Don Bosco en Maria Mazzarello met kinderen te werken.

Wilfried: In die tijd gingen scholen zelf op zoek naar leerlingen. Zo klopten de salesianen van Don Bosco thuis aan.

HEB JE EEN LEVENSMOTTO OF IS ER EEN UITSPRAAK DIE JOU ALTIJD IS BIJGEBLEVEN?

Zuster Hilde: “Ik ben altijd vooruitgegaan zoals de Voorzienigheid en de omstandigheden mij inspireerden”, Don Bosco.

Wilfried: Fil. 1,9: Moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt.

WAT ZOU JE DON BOSCO VRAGEN ALS HIJ DE DEUR ZOU BINNENWANDELEN?

Zuster Hilde: Ik zou hem vragen om ons zijn passie en vindingrijkheid te delen.

Wilfried: Ik zou hem vragen naar hoe je gelovige levensvisie doorgeeft aan jongeren. Maar bovenal zou ik hem willen danken en vertellen over al het moois dat in zijn naam gebeurt.

WAT IS JOUW GROOTSTE TALENT?

Zuster Hilde: Het leven van kinderen en jongeren ter harte nemen en hen (on)rechtstreeks steunen.

Wilfried: Dat ik een spontaan vertrouwen heb in het goede dat in iedereen aanwezig is en dat ik mensen weet aan te spreken in datgene waar ze goed in zijn.

Bron: Don Bosco Vlaanderen 2019/1, p. 17.