Pijlers van de veertigdagentijd Bijeenkomst Medewerkers van Don Bosco in Heverlee

Schermafbeelding202018 05 0820om2015 07 25 vketasp

De maandelijkse bijeenkomst van de Medewerkersgroep van Heverlee stond op 9 maart in het teken van de veertigdagentijd. Met het evangelie van Aswoensdag als vertrekpunt stonden we concreet stil bij de drie grote pijlers van de veertigdagentijd: het vasten, de solidariteit en het gebed. Aan de hand van een paar werkvormen wisselden we uit over het vasten en over solidariteit. Wat betekent dat in ons eigen leven? Wat betekent vasten voor ons vandaag? En hoe krijgt die solidariteit met anderen gestalte?

Met iemand die voor Broederlijk Delen werkt in onze groep was het natuurlijk niet moeilijk om ook wat meer uitleg te krijgen over de vastenactie van dit jaar. Op die manier werd de uitwisseling en het gesprek ook concreter en werdBroederlijk Delen ook meer dan de affiches die we her en der zien hangen.

Zoals altijd sloten we de avond af in de kapel, dit keer voor een iets uitgebreider gebedsmoment. Op die manier kreeg de derde pijler ook concreet gestalte. In de lijn van de veertigdagentijd werd het een verzoeningswake, waar Gods goedheid en barmhartigheid, ondanks onze kleinheid, overwogen werd. Als afsluiter klonk in het avondwoordje het idee dat al eerder had geklonken: in 2019 met de groep naar Turijn gaan. Concreet zijn de plannen niet, maar alle aanwezigen knikten overtuigend ja toen gevraagd werd of we het zouden zien zitten. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd!