Productieve directeursvergadering in Oud-Heverlee

Oh bsm8r96

Op dinsdag 7 september kwamen de directeurs van de verschillende salesiaanse gemeenschappen samen in Oud-Heverlee om de nodige voorbereidingen te treffen voor het komende jaar.

De vergadering stond vooral in het teken van een hartelijk weerzien, want door de coronacrisis was het ook voor de salesianen moeilijk om elkaar in levenden lijve te zien. Maar naast de gezellige babbels stond er natuurlijk ook heel wat werk te wachten. Zo bereidden de directeurs de komst van de bijzondere canonieke visitatie voor (in oktober en november 2021 komt de Regionale Overste op bezoek in Vlaanderen en Nederland) en zetten ze de lijnen uit voor het gewijzigde beleidsplan, het Vademecum, de jaarkalender, de inhoud en de werkwijze van het 21e provinciaal kapittel (27 februari 2022 - 3 maart 2022), enzovoort. Een productieve en hartelijke bijeenkomst dus.