Provinciaal Bart Decancq reageert op 'Godvergeten'

NBLFB Bart Decancq 02

In de brief van de provinciaal van september 2023 reageert provinciaal Bart Decancq op de getuigenissen uit de TV-reeks 'Godvergeten'. Hij benadrukt daarbij dat ook de salesiaanse congregatie het lef moet hebben om de slachtoffers te beluisteren.

"De TV-reeks Godvergeten, met getuigenissen van slachtoffers van misbruik, lokt heel wat reacties uit. Terecht zijn mensen verontwaardigd over wat zo lang verzwegen en toegedekt werd. Het is onjuist om de pijn te vergelijken met de nachten waar sommige kerkelijke gezagsdragers wakker liggen van deze situatie. Vele mensenlevens hebben een heel andere en soms dramatische wending genomen en ook tientallen jaren later is de pijn nog heel intens."

Een slachtoffer zei mij: 'Het is de lange weg terug, van ding tot mens'
provinciaal Bart Decancq

"Een slachtoffer zei mij: “Het is de lange weg terug, van ding tot mens”. Iemand die zich behandeld wist als ‘een ding’. Laten we hen geen tweede keer slachtoffer maken door relativerend te zeggen dat het te wijten is aan de tijdsgeest van toen. Laten we het lef hebben om hen te beluisteren en het niet te relativeren door te zeggen dat het ook in andere middens voorvalt. Maak ze niet nogmaals slachtoffer van ongeloof en onbegrip."

Auteur: Bart Decancq