Provinciaal terug uit Turijn: “Hartelijk en productief overleg”

Wilfried ypw5dcr

Van 12 tot 21 september trok provinciaal Wilfried Wambeke tien dagen naar Turijn om er een bijeenkomst met Algemeen Overste Ángel Fernández Artime bij te wonen. Samen met acht andere Provinciaal Oversten werd er teruggeblikt op de eerste drie jaren van de zittingsperiode als provinciaal.

“Al deze Provinciaal Oversten, waaronder ikzelf, zijn intussen drie jaar provinciaal en hebben nog drie jaar te gaan”, legt Wilfried Wambeke uit. “Dat is de aanzet van deze tiendaagse in Valdocco waar er wordt terug- en vooruitgeblikt op deze periode van zes jaar. Samen met de Algemeen Overste bekijkt iedere provinciaal in een persoonlijk gesprek op welk vlak zijn provincie - voor ons zijn dat Vlaanderen en Nederland - goed bezig is en waar de werkpunten liggen.”

Toekomstgerichte keuzes
Een gesprek dat ook Wilfried aan het denken zet. “Het is vooral een hartelijke ontmoeting waar Ángel Fernández Artime ons aanmoedigt en laat verstaan wat een provinciaal moet doen. Ook voor onze provincie weet hij wat er leeft en hij ziet dat we toekomstgericht bezig zijn. Er zijn wel sommige zaken die we eens moeten checken op het Provinciaal Kapittel dat binnenkort volgt. We hebben in Vlaanderen en Nederland veel oudere medebroeders, dus we moeten goed nadenken waar we de jongeren inzetten. ‘Maak keuzes die toekomstgericht zijn en zet de jonge krachten daar op in’, klonk het onder andere.”

"Je ontmoet andere oversten die uit dezelfde regio en hetzelfde maatschappelijk klimaat komen. Dat is natuurlijk interessant"

Maar niet alleen het gesprek met de Algemeen Overste werkt motiverend, ook de gesprekken met de andere Provinciaal Oversten bieden inspiratie. “Je ontmoet andere oversten die uit dezelfde regio en hetzelfde maatschappelijk klimaat komen”, gaat Wilfried verder. “Dat is natuurlijk interessant om informatie uit te wisselen, inspiratie op te doen en bij te leren van anderen. Wat ik bijvoorbeeld ontdekte is dat wij de enige provincie zijn die al zoveel werken in de handen van leken hebben gelegd. Dat was een heel interessant thema om over te praten met de anderen.”

137ste keer Turijn
Serious business
dus, maar toch was er ook tijd voor het ‘reisgevoel’. “De laatste dagen trokken we nog naar de verschillende historische plaatsen die belangrijk waren in Don Bosco’s leven. Sommige deelnemers waren er nog nooit geweest, dus dat zal wel inspirerend voor hen gewerkt hebben. Voor mij was het echter de 137ste keer dat ik in Turijn was. Maar een uitstapje na zo’n productieve meeting kan nooit kwaad”, besluit Wilfried.