Provincie eert Don Albera met boek exact 100 jaar na zijn dood

Don20 Albera lnv2i6f

Op 29 oktober 1921 overleed de tweede opvolger van Don Bosco, Don Paolo Albera. Om de honderdste verjaardag van zijn overlijden te herdenken, wordt er op 30 en 31 oktober een internationale online bijeenkomst gehouden. Daarnaast bracht salesiaan Jos Claes een boek uit, zodat het verhaal van Don Albera ook in Vlaanderen en Nederland niet vergeten zou worden.

"Tijdens het eerste kwart van de twintigste eeuw heerste er onrust in Kerk en de Europese samenleving. Nationalisme, liberalisme, socialisme, oorlog, armoede, secularisatie en migratie wortelden zich", legt Jos Claes uit. "Dertig jaar na de dood van Don Bosco raakte dit de Salesiaanse Sociëteit. De snelle uitbreiding van de congregatie met vele jonge religieuzen en hun enthousiaste keuze voor het opvoedingswerk en missionering stelden de verantwoordelijken in de congregatie de vraag: “Hoe kunnen wij trouw blijven aan Don Bosco’s keuze voor jongeren en de salesiaanse geest in zijn volheid doorgeven? Wat betekent zijn Da mihi animas?” Don Paolo Albera, een levende getuige en de tweede opvolger van Don Bosco heeft deze vraag als geestelijk directeur en Algemeen Overste van de congregatie gehoord. Zijn salesiaans leven en woord kan vandaag nog inspireren om dezelfde vragen te beantwoorden."

Het boek 'Don Paolo Albera: de geest van Don Bosco doorgeven'
Het boek van Jos Claes is vanaf vandaag te verkrijgen via onze webshop. De uitgave bestaat uit 3 delen: 1) een overzicht van het leven van Don Albera, 2) de persoonlijkheid en de bezieling van de voormalig Algemeen Overste en 3) een bloemlezing uit zijn geschriften.

Het boek bestellen? Dat kan hier.