Reeds heel wat activiteiten bij Don Bosco Haacht

Teambuilding203 v8ei4ff

In Don Bosco Haacht vonden in dit nieuwe schooljaar reeds heel wat activiteiten plaats! Hieronder kan je er telkens een beknopt verslag van terugvinden.

Onthaal eerstejaars
Op maandag 3 september ging de poort van de middenschool voor de eerste keer open voor zo’n 328 eerstejaars. Twee dagen met onthaalactiviteiten moesten de stap van de meestal kleinere lagere school naar de middenschool aangenamer maken.


Teambuilding 3de jaar TSO/BSO
Op 14 september gingen alle derdejaars van TSO/BSO met hun klas op teambuiliding naar het Weyneshof in Rijmenam. Een hoogteparcours en avontuurlijke spelen moest de kennismaking met nieuwe medeleerlingen vergemakkelijken.


Dag van de sportclub
Op woensdag 19 september was het dag van de sportclub; de leerlingen van de middenschool mochten die dag in de uitrusting van hun sportclub naar school komen. Dit leverde een kleurrijke bende op!


Sportdag 2de jaars
Op vrijdag 21 september gingen de tweedejaars al op sportdag. Er was keuze tussen een avontuurlijk parcours in het Weyneshof (waar de leerlingen met de fiets naartoe reden), of kayak. De foto’s bewijzen dat het een geslaagde dag was.