Regionaal Roman Jachimowicz op bezoek in onze provincie

Roman aolqgl3

Iedere zes jaar komt iemand van het Algemeen Bestuur van de Salesianen van Don Bosco onze provincie bezoeken tijdens een zogenaamde 'bijzondere canonieke visitatie'. Dit jaar mogen wij regionaal Roman Jachimowicz verwelkomen. Hij kwam aan op donderdag 21 oktober en zal op zondag 21 november terug naar Rome vertrekken.

Roman Jachimowicz zal een bijzonder druk programma hebben, want het is een stevige opdracht om de hele realiteit van de provincie te leren kennen op slechts vier weken tijd. "Dergelijk bezoek is altijd een aanleiding om zelf te reflecteren over onze provincie en haar toekomst", legt provinciaal Wilfried Wambeke uit. "In onze gemeenschappen is heel wat werk verzet om een correct beeld te kunnen geven van het reilen en zeilen in en rond het huis. De visitator zal een persoonlijk gesprek aangaan met iedere medebroeder. We ondernemen geen speciale acties maar laten hem ‘het leven zoals het is’ ervaren."

Sectoren leren kennen
Naast de medebroeders en de gemeenschappen zal Roman Jachimowicz ook de verschillende werken en sectoren leren kennen. Zo zal hij alle verantwoordelijken van de sectoren ontmoeten: het onderwijs, de jeugdhulp, de jeugddienst, VIA Don Bosco, de internaten, Don Bosco Werken Nederland, Don Bosco Media, Don Bosco Vorming & Animatie ... Hij zal ook de verantwoordelijken van de zusters van Don Bosco en van de Medewerkersbeweging ontmoeten. Intussen zitten de eerste gesprekken er al op. In november volgt een uitgebreid verslag van de canonieke visitatie.

Roman Jachimowicz
Roman Jachimowicz (tweede van rechts) in overleg met Don Bosco Vorming & Animatie