'Roger Burggraeve en het Kleine Goed': aflevering 4

Roger20 Burggraeve ky5qx10

"De Kerk pleit voor pluraliteit buiten die Kerk, maar niet of te weinig binnen die Kerk", betreurt Roger Burggraeve in de vierde en laatste aflevering van de podcastreeks 'Roger Burggraeve en het Kleine Goed'. Volgens hem hebben ook de Salesianen van Don Bosco baat bij een herijking van hun inspiratie in deze tijd.

Aflevering 4: “Religie is een merkwaardige vorm van wanorde”
"De opvattingen over opvoeding zijn er en dat is goed, maar tegelijk is engagement nodig om de sociale omstandigheden waarin jongeren, buiten de school of de educatieve instelling, opgroeien." En weer is daar Emmanuel Levinas, die niet alleen de visie van Burggraeve op opvoeding maar ook op het christelijk geloof zelf heeft veranderd. Dat geloof was sterk geënt op het bovennatuurlijke, maar miste aandacht voor het handelen dat uit het geloof hoort voort te vloeien. Levinas liet hem ook inzien dat geloven niet alleen gaat over liefde en barmhartigheid, maar ook over rechtvaardigheid: “Barmhartigheid zonder rechtvaardigheid is slap. Rechtvaardigheid zonder barmhartigheid is onverbiddelijk.” En als Oneindige is God ‘a crack’ in elke gestelde en gestolde (persoonlijke, sociale, culturele, spirituele) orde!