Roger Burggraeve reflecteert over duurzame liefde

Burggraeve xwa2cwo

Please? Thank you! Sorry…’ Zo heet het nieuwe boek van salesiaan Roger Burggraeve, bisschop Johan Bonny en journaliste Ilse Van Halst. In deze Engelse publicatie ontleden de drie auteurs de synode ‘Amoris Laetitia’ van Paus Franciscus en reflecteren ze uitgebreid over het thema duurzame liefde.

“In 2016 verscheen de publicatie ‘Amoris Laetitia’ van Paus Franciscus, een uitvoerige en lijvige tekst van zo’n 200 pagina’s”, legt Roger Burggraeve uit. “Vijf jaar na datum is deze tekst nog steeds erg actueel en relevant. Meer dan ooit is er behoefte om op deze thematieken en vragen in te gaan. In ons nieuwe boek reflecteren we uitgebreid over het thema van duurzame liefde binnen huwelijk en gezin en over andere intieme relaties en samenleefvormen, maar ook over opvoeding en persoonlijk geweten.”

“Met het evangelie in de hand en de geest van onderscheiding in het hart”
Dit boek is het resultaat van een reeks diepgaande gesprekken tussen de bisschop van Antwerpen Johan Bonny, moraaltheoloog en salesiaan Roger Burggraeve en journaliste Ilse Van Halst. “Daarmee willen we ‘de logica van barmhartigheid en onderscheiding’, die in de dubbelsynode over huwelijk en gezin zijn aanvang nam, consequent doortrekken”, gaat de salesiaan verder. “Deze pastorale logica is ook bekommerd om relaties die buiten het traditionele huwelijk vallen te begeleiden, te onderscheiden en te integreren. Daarom reiken we ook handvaten aan om tot een onderscheiden oordeel en gekwalificeerde ethische visie en pastorale begeleiding te komen. Vandaar het pleidooi van mgr. Bonny: ‘Wil de echte Synode opstaan!’”

“Een unieke vriendschapsliefde die toekomst schept”
In ‘Please? Thank you! Sorry…’ vertrekken we vanuit het huwelijksverbond als een ‘unieke vriendschapsliefde’, die tevens de basis vormt voor een gezinsleven, waarin de opvoeding van kinderen is gericht op 'groeien in liefde'. Vanuit dat globale perspectief krijgen onderwerpen als verantwoord ouderschap, onontbindbaarheid van binnenuit, stukgelopen relaties en echtscheiding aandacht. Andere intieme relaties en manieren van samenleven nemen we dan weer gedifferentieerd en kwalitatief onder de loep, zonder het belang en de betekenis van het huwelijk als basis voor het gezin te minimaliseren.”

Please? Thank you! Sorry… A Dialogue on Love, Marriage and Family Life in the light of Pope Francis' Logic of Mercy and Discernment (Amoris Laetitia) is uitgegeven bij Gompel & Svaccina, telt 186 blz. en kost €22,90. Bestellen? www.gompel-svacina.com / info@gompel-svacina.eu