Salesiaan schrijft boek over vredescultuur van Don Bosco

Boek 5c6nmou

Net wanneer je denkt dat je genoeg weet over Don Bosco, verschijnt er een nieuw boek. Salesiaan Peter Gonsalves bestudeerde het leven van onze inspiratiebron en plaatst zijn leven in een nieuw perspectief.

'Don Bosco's Vredescultuur, een theoretische studie van zijn reactie op conflicten'. Zo heet het nieuwe boek van de Indische Salesiaan Peter Gonsalves, die ook lesgeeft aan de Salesiaanse Universiteit in Rome (UPS, Università Pontificia Salesiana). "Don Bosco is wereldwijd gekend als heilige, priester of vriend van de jeugd, maar niemand heeft zich aan een serieuze studie gewaagd over zijn eigenschappen van vrede en zijn cultuur van vrede. Eigenschappen die hij uitstraalde naar duizenden mensen: mensen die hem persoonlijk kenden of mensen die hem via zijn brieven en talrijke publicaties hebben ontmoet."

Auteur Peter Gonsalves kiest in zijn boek voor drie verschillende delen. "Het eerste deel van het boek presenteert het vredesantwoord van Don Bosco op de verschillende conflicten waarmee hij in zijn leven geconfronteerd werd, het tweede deel verruimt het begrip 'vrede' tot een wetenschappelijk aanvaard begrip en het laatste deel, het belangrijkste deel van het boek, verkent de persoonlijke, sociale, politieke, culturele en transcendente aspecten van de vredescultuur in het dagelijks leven van Don Bosco."