Salesiaan Stanley Jayakumar Yesudass doctor in de theologie

Stanley eu0sa7t

Maandag 4 juli 2022 was voor de salesiaanse gemeenschap van Heverlee een heuglijke dag. Hun medebroeder Stanley mocht in de namiddag promoveren tot doctor in de theologie met dank een lijvige studie van 275 pagina’s over de redactie en het onthaal van een document van de Wereldraad der Kerken.

Van achter de computer kon iedereen alles online volgen. Johan De Tavernier, decaan van de faculteit Theologie en Religieuze Wetenschappen van de KU Leuven opende de zitting, vervolgens kreeg Stanley het woord om zijn werk voor te stellen. Met een PowerPoint-presentatie stelde hij de wording van het oecumenisch initiatief van de Wereldraad van Kerken voor dat in verschillende etappes leidde tot het document ‘Wezen en doel van de Kerk’. Stanley zocht naar convergenties en divergenties in de reacties van de verschillende Kerken op het document. Hij stelde mogelijke wegen voor die in de toekomst kunnen leiden tot een meer gedeelde visie op de Kerk als geloofsgemeenschap.

'Outstanding'
Van de correctoren noteerden wij enkele uitspraken: “Je werk is outstanding, helder geschreven, met een grote oecumenische gevoeligheid. Het is een relevante academische bijdrage.” “Dit is een document dat verspreid moet worden en is verplichte literatuur voor al wie zich met oecumene bezig houdt.” “Gelukwensen om je hard werken tijdens de voorbije vier jaar. Het is een voorbeeld van nauwkeurig onderzoek in een klare taal.” Daarnaast kwamen er natuurlijk vragen en bedenkingen, maar met kennis van zaken beantwoordde Stanley alle vragen tot tevredenheid van de kritische correctoren.

Het heuglijke moment
Daarna volgde de deliberatie. Na ongeveer 15 minuten verscheen de voorzitter van de jury en deelde hij mee dat Stanley succesvol geslaagd was. Hij wees nog eens op het hoogstaande gehalte van het geleverde onderzoek en de toewijding van Stanley. Het laatste woord was een dankwoord van Stanley zelf. Hij richtte zich tot zijn ouders en familie in India, zijn promotor en correctoren, de theologische faculteit, zijn medebroeders en vrienden. Daarmee was het academische deel van de promotie ten einde.

Receptie
Gelukkig verliep niet alles online. Stanley had zijn professoren, medebroeders en vrienden uitgenodigd op een receptie in de Romerozaal van de faculteit. Bij een drankje en toastje konden de aanwezigen de nieuwe doctor in de theologie feliciteren, herinneringen ophalen en bekenden groeten. Nog later werd de mooie dag afgesloten met een maaltijd waarbij zijn promotor, enkele medebroeders en Indische vrienden mochten aanschuiven en konden delen in zijn vreugde. Proficiat, Stanley!