Salesiaan Wim Collin brengt nieuw boek uit over Giovanni Borel

Wim Collin

De theoloog Giovanni Borel (1801-1873) was een spilfiguur in de kerk van Turijn en tevens een belangrijke vertegenwoordiger van het buitengewone model van een sociale priester, net zoals Don Bosco, Cottolengo en Cafasso dat waren. Genoeg reden voor Wim Collin om het leven van Borel en zijn relatie met Don Bosco nader te onderzoeken.

Auteur Wim Collin is Salesiaan van Don Bosco en docent aan de leerstoel Spirituele Theologie (Salesiaanse- en Jeugdspiritualiteit) aan de Faculteit Theologie van de Pauselijke Salesiaanse Universiteit in Rome. Zijn nieuwste boek draagt de titel: Buoni cristiani e virtuosi cittadini – La predicazione di Giovanni Borel agli allievi della scuola sabauda nella Torino della Restaurazione. Vrij vertaald: Goede christenen en deugdzame burgers - De prediking van Giovanni Borel aan de studenten in het Koninkrijk van Savoia, in het Turijn van de Restauratie.

Achtergrond
In de eerste decennia van de 19e eeuw was het model van een sociale priester - die dichtbij de mensen stond - een buitengewoon idee dat een groot aantal priesters zou voortbrengen die gevoelig waren voor de sociale en opvoedkundige noden van die tijd. Don Bosco wist ook al vroeg dat hij ook zo’n soort priester wilde zijn. Giovanni Borel was één van de figuren die hierin een belangrijke rol speelde voor Don Bosco. We weten ook dat Don Bosco later in zijn werk onder jongeren kon rekenen op Borels’ onvoorwaardelijke steun. Minder bekend is echter het werk van Borel in de jaren 1829-1844, toen hij de functie van geestelijk directeur bekleedde in het Collegio Maggiore van San Francesco da Paola in Turijn. Die rol was belangrijk, want men hechtte in die tijd veel waarde aan religie in de opvoeding van de jeugd. Ongeveer tachtig manuscripten met handtekeningen van preken en catecheses die Borel op zondagen gaf aan zijn leerlingen, zijn bewaard gebleven. Ze vormen de basis voor de studie die Wim Collin deed voor dit boek over Giovanni Borel. 

Inhoud
Het eerste hoofdstuk van Collins’ boek is gewijd aan de biografie van Borel. Het tweede hoofdstuk belicht Borel's relatie met Don Bosco, gevolgd door een analyse van de betekenis van religie in de school, de rol van de geestelijk directeur (derde en vierde hoofdstuk) en de formele analyse van Borels preken en catecheses (vijfde hoofdstuk). De laatste twee hoofdstukken belichten - middels een kritische analyse van de bewaarde preken - de mentaliteit, de religieuze en burgerlijke visie, de morele en spirituele waarden en de ideale gedragsmodellen die werden overgedragen op de jeugd. 

Momenteel is het boek alleen verkrijgbaar in het Italiaans, in de webshop van de uitgever.

20240516 181646