Ongeveer gelijktijdig met de Pauselijke exhoratie en ter gelegenheid van het tweede seminarie (Rome, 10-14 april) om de zaligverklaring en heiligverklaring van leden van de Salesiaanse Familie te promoten, werd de poster van de salesiaanse heiligheid bijgewerkt. Zo kregen nu de onlangs zaligverklaarde Titus Zeman, de Eerbiedwaardige Giuseppe Arribat, mgr. Stefano Ferrando, Francesco Convertini, José Vandor en mgr. Ottavio Ortiz Arrieta, evenals als de nieuwe dienaren Gods: Rodolfo Lunkenbein en Simão Bororo een plaats op deze poster. Samen tellen we 169 mensen, waarvan 9 heiligen, 118 zaligen, 16 eerbiedwaardigen en 26 dienaren Gods.

Het grafische ontwerp is van de hand van Andrea Cugini (Don Bosco Milaan)met de medewerking van Erino Leoni, directeur van het postnovitaat van Nave (Brescia). “Door ze naast elkaar te plaatsen, zie je hoezeer onze korte geschiedenis al een groot aantal heiligen en kandidaten voor heiligheid telt”, zegt Pierluigi Cameroni, algemeen postulator voor de heiligen van de Salesiaanse Familie. “Hun nabijheid en zichtbaarheid wekken verwondering en dankbaarheid op en stimuleren tot navolging.” Paus Franciscus zei op het feest van Allerheiligen 2017: “De heiligen zijn geen perfecte kleine modellen, maar mensen die getekend zijn door God. We kunnen ze vergelijken met de glasramen in de kerken. In verschillende kleurtinten laten ze het licht binnen. De heiligen zijn onze broeders en zusters die het licht van God in hun hart hebben ontvangen en het aan de wereld hebben doorgegeven, elk volgens hun eigen toon. Maar ze waren allemaal transparant. Ze worstelden om de donkere schaduwen van de zonde te vermijden en om zo het zachte licht van God binnen te laten. Dit is het doel van het leven: leven in het licht van God en het licht doorlaten.”

Don Bosco Media wil binnenkort deze poster verspreiden.