SALESIAANSE MEDEWERKER IN DE JEUGDZORG

Layer2064 mi6f069

De openingsvergadering van de medewerkers van Groot-Bijgaarden was dit jaar een interne kwestie : we putten namelijk in onze eigen rangen om een salesiaans onderwerp; de zorg om de jongeren, te behandelen. Griet van Cutsem, meer dan twintig jaar een gedreven medewerker, kwam haar werk voorstellen : het OC Huize Ter Loo in Bellingen.

Dit orthopedagogisch centrum van de Broeders van Liefde is gegroeid uit een lagere en BLO school en internaat van de Zusters van de h.Vincentius van St.-Denijs-Westrem, en via een MPI in 1996 overgenomen dor de Broeders.

Het is een toegankelijke sector waarbij de hulpvrager ook rechtstreeks hulp kan vragen. Het is een internaat, dat 365 dagen per jaar open is. Het biedt naast een effectief verblijf van drie tot zeven nachten per week, ambulante en residentiële opvang, alsmede opvang in crisissituaties. Die laatste beperkt zich tot BBB (brood, bed en bad) voor 7 dagen, eenmaal verlengbaar.

Hun filosofie vertaalt zich in de circle of courage : ik hoor erbij, ik kan het,ik doe het zelf, ik doe het voor jou.

Er zijn vijf leefgroepen waarbij gestreefd wordt naar het samenleven en beleven in groep, aandacht voor elk individu en verbindend samenwerken. Op weg naar zelfstandigheid is er de kamertraining, waarbij de jongere over de kamersleutel, eigen PC en eigen TV beschikt, en studiowerking, waarbij de jongere zich kan terugtrekken in zijn studio met eigen keukentje en eigen douche.

Er is een rustruimte waar de jongere vrijwillig zich kan terugtrekken om tot rust te komen, een tavaruimte waar de jongere voor een korte tijdspannen geïsoleerd wordt en een bezoekersruimte.

Het OC kent uitdagingen: voor de jongeren de wachtlijsten, voor de begeleiders de complexe problematieken en de agressie en grensoverschrijdend gedag bij de jongeren, kortom werkbaar werk.

De avond was een deugddoende getuigenis van iemand die de geest van Don Bosco werkzaam maakt in haar dagelijks werk buiten de congregatie. Werkelijk een heel goede avond !