Salesiaanse Universiteit: "Zorg dragen voor ons Gemeenschappelijk Huis"

Laag201 06rvdsi

De Salesiaanse Universiteit in Rome (UPS, Università Pontificia Salesiana) heeft een energie-efficiëntieproject gelanceerd om het energieverbruik te verminderen en optimaal gebruik te maken van hernieuwbare bronnen op de hele campus.

“Het initiatief werkt op verschillende niveaus, omdat het niet alleen nadenkt over meer ecologische infrastructuren en apparatuur, maar ook over een nieuwe manier van kijken naar Schepping en onderwijs om een meer verantwoordelijke dagelijkse houding aan te nemen ten opzichte van ons Gemeenschappelijk Huis”, vertelt Andrea Bozzolo, salesiaan en rector van de UPS.

Laudato Sì-platform
Sinds eind 2021 heeft UPS zich ook officieel aangesloten bij het Laudato Sì-platform dat Paus Franciscus in het leven riep om de waarden van integrale ecologie te promoten. Dankzij ‘Global Power Service’ is de universiteit al begonnen met het installeren van zonnepanelen op alle daken van de gebouwen om op die manier schone energie te produceren.

"Voor ons gelovigen is de natuur niet alleen het milieu, maar is het de Schepping die het werk van Gods hand is" - Andrea Bozzolo

Milieubewuste keuzes
Omgerekend in cijfers zal de universiteit 230 ton CO2-uitstoot per jaar besparen, wat overeenkomt met het planten van 580 nieuwe bomen. Maar de UPS zet zich ook in om het gebruik van plastic te verminderen, papieren documenten te dematerialiseren en oplaadstations voor elektrische voertuigen te installeren.

"Om dit alles te bereiken is er echter een fundamentele stap nodig: de omschakeling van het gedrag. Ieder van ons wordt opgeroepen om ecologie in ons dagelijks leven te realiseren en de omgeving waarin we leven te besmetten met een nieuwe mentaliteit. Voor ons gelovigen is de natuur niet alleen het milieu, maar is het de Schepping die het werk van Gods hand is. Daarom willen we, door ons concreet in te zetten voor de voogdij van het Gemeenschappelijk Huis, tegelijkertijd werken aan de harten en geesten van onze kinderen.”