Salesian Youth Movement op weg naar WJD 2019

Unknown q994327

De 34ste editie van de Wereldjongerendagen (WJD) vindt plaats in Panama van 22 tot 27 januari 2019.

Enkele maanden na de viering van de jongerensynode zal paus Franciscus naar hen toestappen in Panama, het land van het Kanaal, een land tussen twee oceanen en een brug tussen twee continenten. Groepen van de Salesian Youth Movement (SYM) van over de hele wereld bereiden zich voor op dit belangrijk kerkelijk evenement.

De Wereldjongerendagen in Krakau (2016) hebben de cyclus van drie WJD afgerond, die gewijd waren aan het thema van de zaligsprekingen. Een paar maanden later kondigde paus Franciscus de thema’s aan voor de volgende drie jaren: “Grote dingen die de Almachtige voor mij heeft gedaan” (2017), “Wees niet bang, Maria, omdat je genade bij God hebt gevonden” (2018) en “Zie, de dienaar van de Heer; moge het voor mij zijn zoals Uw Woord is” (2019). Een periode van 3 jaar in continuïteit met de vorige, in het teken van Maria, degene die door alle generaties gezegend zal worden.

Sinds het einde van de WJD in Krakau heeft paus Franciscus Maria als een model aangegeven. Ook toen heeft hij jonge mensen uitgenodigd om zich het verleden te herinneren, moedig in het heden te leven en hoopvol te zijn voor de toekomst. De drie thema’s die hij aankondigde voor de reisroute naar Panama, herinneren samen aan het beeld van de jongere die wandelt doorheen het verleden (2017), het heden (2018) en de toekomst (2019), geanimeerd door de drie theologische deugden: geloof, hoop en liefde.

Beginnend in Panama en de Midden-Amerikaanse provincie, bereiden de SYM- groepen zich voor op de deelname aan deze belangrijke bijeenkomst. Naar goede gewoonte zullen deze groepen elkaar ontmoeten tijdens de WJD om te bezinnen, delen, feesten en te bidden. Dat gebeurt samen met de algemeen overste van de salesianen en van de zusters van Don Bosco op woensdag 23 januari 2019. ‘s Morgens komen nationale delegaties uit de vijf continenten bijeen voor het SYM-Forum, het Wereldfestival begint in de namiddag en eindigt met een gebedswake.