Salesianen in actie voor Afghaanse vluchtelingenjongeren

Jongeren20 Harskamp20320 Klein tih3jkw

Sinds een aantal weken verblijven enkele honderden evacués uit Afghanistan in de noodopvang van Harskamp, niet ver uit de buurt van Don Bosco in Assel. Onder de vluchtelingen zijn veel kinderen en jongeren die nog niet naar school gaan. Voor hen wordt een reeks aan (educatieve) activiteiten georganiseerd door verschillende groepen vrijwilligers uit de buurt, waaronder de Salesianen van Don Bosco in Assel.

Zolang de evacués nog in Harskamp verblijven, gaan Dominiek Deraeve sdb en Biju Oledath sdb elke woensdagmiddag naar de noodopvang voor sport en spel met de Afghaanse jongeren van 12 jaar en ouder. Samen met andere vrijwilligers vormen ze een team en de ene na de andere variatie van trefbal, jagerbal en voetbal wordt uit de mouw geschud. De jongeren genieten zichtbaar! Ondertussen leren ze alvast Nederlandse woorden, zoals 'alsjeblieft', ‘dank je wel’ en natuurlijk: ‘gewonnen’. Ook getallen onder de tien komen regelmatig voorbij. Vooral het competitieve element is populair onder de jongens, als ze kunnen winnen worden ze nog fanatieker.

Hoog bezoek
In de binnenruimte knutselt een groep kinderen en puzzelt met Nederlandse woordjes. Afgelopen woensdag kwamen daar ook een paar Nederlandse schoolkinderen met hun leerkrachten op bezoek. De Nederlandse kinderen hebben een tijdje gespeeld met de Afghaanse kinderen. Ondertussen kwamen ook een Wethouder en Gemeentesecretaris van de gemeente Ede een kijkje nemen bij de activiteiten.

Verbindende factor
Het wekelijks terugkerende karakter van de activiteiten is een goede mogelijkheid om de jongeren beter te leren kennen. Ondanks de taalbarrière is er de verbinding van sport en spel, maar ook de herkenning van dezelfde (vrijwilligers)gezichten die terugkomen. De vluchtelingen blijven nog tot 4 oktober in Harskamp en tot die tijd blijven de Salesianen van Don Bosco uit Assel zich voor hen inzetten.

In verband met de privacy én veiligheid van de jongeren en kinderen, hebben we gezichten op de foto’s onherkenbaar gemaakt. Hopelijk spat het plezier alsnog van de foto’s af!

De jongens nemen fanatiek deel aan de competitie
Variatie op trefbal; ook al ben je afgegooid, je kunt meedoen vanaf de achterlijn!
Wethouder en Gemeentesecretaris uit Ede bezoeken kinderactiviteiten
Nederlandse kinderen integreren met Afghaanse kinderen