Salesianen oogsten lof op West-Vlaamse Missiedag in Oostende

Salesianen20 Oostende tg6ip8f

Op zondag 28 augustus 2022 verzamelden heel wat West-Vlaamse missiewerk(st)ers in de Sint-Jansparochie te Oostende. Jaarlijks wil de bisschop van Brugge, Lode Aerts, de missionarissen die met verlof zijn, ontmoeten en opnieuw zenden.

Als slot van de eucharistieviering werden de actieve missionarissen en ontwikkelingswerk(st)ers die weldra terug vertrekken voorgesteld en door de bisschop met een missiekruisje gezonden.

Ook de Salesianen van Don Bosco die in Oostende leven en werken, werden als gemeenschap naar voren geroepen: “Vanuit ‘Don Bosco De Takel’ nemen zes Salesianen van Don Bosco de pastorale zending van hun gemeenschap op", klonk het. "In het spoor van Don Bosco behartigen zij de jeugdpastoraal in hun eigen centrum ‘De Takel’ met een dagcentrum en een jeugdhuis, maar ook in de pastorale eenheid van Oostende, vooral op vlak van catechese. Eén van hen geeft ook godsdienstles in een school. De salesiaanse spiritualiteit bezielt hen om aanwezig te zijn bij jongeren, meebouwend aan een goede opvang, ontspanning, bezinning en vorming. Samen met heel wat anderen willen zij een bijdrage leveren aan de groei en bloei van jonge mensen in Oostende. Ze worden tevens ingeschakeld in de algemene zorg van de pastorale eenheid. Dagelijks vieren zij eucharistie met de gemeenschap van de zusters Clarissen in de buurt.”

Vóór en na de eucharistieviering kwam de bisschop iedereen op een hartelijke manier persoonlijk groeten, ook de talrijk opgekomen helpers (o.a. KSA-jongeren) en sympathisanten. Tevreden en vooral dankbaar kwamen de Salesianen ’s avonds terug thuis na een deugddoende ‘Missiedag’ op Sint-Jan.