Salesianen in Syrië getuigen: "Wanhopig en doodsbang"

003260c9cb1801f56cc25c4ce3f969bc XL 49c783q

Begin deze week werden Turkije en Syrië getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7.8 en werd gevoeld tot in Cyprus, Israël en Libanon, met vele doden en gewonden tot gevolg. Salesianen in de regio doen wat ze kunnen om slachtoffers te helpen.

"De aardbeving heeft heel lang geduurd, bijna een minuut," legt salesiaan Pier Jabloyan, communicatieverantwoordelijke van de regio Midden-Oosten, uit. "In Syrië is vooral de stad Aleppo getroffen. Uit de informatie die ons bereikt, blijkt dat honderden gebouwen zijn ingestort en dat het aantal doden gestaag blijft stijgen. De bevolking is wanhopig en doodsbang voor nieuwe, sterke naschokken. Velen hebben dan ook hun huizen moeten verlaten, die onveilig zijn geworden door de scheuren en de zware schade die de aardbeving heeft veroorzaakt. In Aleppo kunnen honderden mensen dus nergens heen en nergens slapen."

Het is een race tegen de klok om slachtoffers vanonder het immense puin te halen.
Deuren geopend

"In deze dramatische situatie hebben wij onze deuren geopend," vervolgt Jabloyan, "We hebben onmiddellijk alle mensen in nood opgevangen. Al meer dan 300 mensen zijn opgevangen en geholpen door de salesianen, medewerkers en de hele Salesiaanse Familie in Aleppo. We doen wat we kunnen ondanks de uitdagingen en moeilijkheden. In Syrië is het bijzonder koud en de winter is streng. Het sneeuwt, er is gebrek aan stroom en brandstof. De bevolking heeft het echt moeilijk."

Laatste hoop gedoofd

Syrië is uitgeput door een lange en hevige oorlog en deze verwoestende aardbeving maakt de toch al precaire situatie nog erger. "Voor velen heeft de aardbeving in feite het beetje hoop dat nog restte, gedoofd. Daarom hopen wij dat de Heer, met de hulp van zoveel mensen van goede wil, het gewicht van zoveel verwoesting en zoveel armoede die nu al jaren in Syrië heerst, kan opheffen," besluit Jabloyan.

De salesianen staan klaar om zich op elke mogelijke manier te mobiliseren om de vele mensen die zwaar door de aardbeving zijn getroffen zo goed mogelijk te ondersteunen met basisbehoeften.